Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
MỪNG ĐẢNG, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG XUÂN KỶ HỢI; KỶ NIỆM 62 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (16/2/1957 - 16/2/2019)
Liên kết website
Số lượt truy cập
2350674
Cơ cấu tổ chức, bộ máy
Lãnh đạo Trường

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Thạc sĩ Nguyễn Thị Dung

- TUV,UVBCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh

- Bí thư Đảng ủy

- Hiệu trưởng

2

Thạc sĩ Nguyễn Chí Tấn

- Phó Bí thư Đảng ủy

- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

- Phó Hiệu trưởng

3

Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hạnh

- UVBCH Đảng bộ

- Phó Hiệu trưởng


 

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa