Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - Số 08 đường Thành Cổ - phường vệ An - thành phố Bắc Ninh
Liên kết website
Số lượt truy cập
2177068
thuc pham chuc nang Báo bắc ninh
Cơ cấu tổ chức, bộ máy
Lãnh đạo Trường

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Thạc sĩ Nguyễn Thị Dung

- TUV,UVBCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh

- Bí thư Đảng ủy

- Hiệu trưởng

2

Thạc sĩ Nguyễn Chí Tấn

- Phó Bí thư Đảng ủy

- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

- Phó Hiệu trưởng

3

Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Hạnh

- UVBCH Đảng bộ

- Phó Hiệu trưởng


 

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa