Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - Số 08 đường Thành Cổ - phường vệ An - thành phố Bắc Ninh
Liên kết website
Số lượt truy cập
2177054
thuc pham chuc nang Báo bắc ninh
Hoạt động của Trường
Chiều ngày 06 tháng 8 năm 2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức Chính quy, khóa 38 (2018 - 2019).
Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Yên Phong, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Huyện ủy Yên Phong tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Yên Phong, khóa 10 (2018 - 2020) dành cho cán bộ đương chức hoặc dự nguồn các chức danh quản lý của các trường học và một số cơ quan, đơn vị của huyện.
Chiều ngày 01/7/2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh trang trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên hai Lớp Trung cấp LLCT - HC hình thức vừa làm vừa học, khoá 10 (2016 - 2018).
Ngày 25 tháng 6 năm 2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, khóa 1 năm 2018.
Sáng 23/6/2018, tại Nhà Văn hóa huyện Quế Võ, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Võ tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp LLCT- HC hình thức vừa làm vừa học huyện Quế Võ, khoá 8 (2016-2018).
Chiều ngày 28/5/2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trang trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp LLCT - HC hình thức chính quy, khoá 37 (2017 - 2018)
Chiều ngày 07/6/2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp LLCT- HC hình thức vừa làm vừa học thành phố Bắc Ninh, khoá 8 (2016-2018).
Ngày 07 tháng 4 năm 2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2018.
Chiều ngày 20/3/2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngành kiểm sát, khóa 1- năm 2018.
Chiều ngày 07/02/2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp LLCT- HC vừa làm vừa học Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, khoá 12 (2015 - 2017).
Page  1 2 3 4 5 ... 13   Next page
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa