Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
MỪNG ĐẢNG, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG XUÂN KỶ HỢI; KỶ NIỆM 62 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (16/2/1957 - 16/2/2019)
Liên kết website
Số lượt truy cập
2396365
Hoạt động của Trường
Ngày 11 tháng 01 năm 2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Yên Phong, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Huyện ủy Yên Phong tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Yên Phong, khóa 11 (2018 - 2020) dành cho 82 cán bộ đương chức hoặc dự nguồn các chức danh quản lý cấp cơ sở và một số cơ quan, đơn vị của huyện.
Sáng ngày 08 tháng 12 năm 2018, tại Công ty Điện lực Bắc Ninh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học ngành Điện lực Bắc Ninh, khóa 1 (2018 - 2020) dành cho cán bộ, đảng viên trong ngành Điện lực Bắc Ninh.
Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Từ Sơn, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Thị ủy Từ Sơn tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học thị xã Từ Sơn, khóa 7 (2018 - 2020) dành cho cán bộ đương chức hoặc dự nguồn các chức danh quản lý của các trường học và một số cơ quan, đơn vị của thị xã.
Chiều ngày 13/12/2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức vừa làm vừa học Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, khoá 13 (2016-2018).
Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học, khóa 12 (2018 - 2020).
Thực hiện Quy chế về tổ chức thao giảng, dự giờ của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/04/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018, ngày 24/9/2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Thao giảng cấp Trường năm 2018.
Ngày 22/9/2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp LLCT- HC vừa làm vừa học ngành Y tế Bắc Ninh, khoá 1 (2016 - 2018).
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, khóa 1 năm 2018.
Chiều ngày 06 tháng 8 năm 2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức Chính quy, khóa 38 (2018 - 2019).
Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Yên Phong, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Huyện ủy Yên Phong tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Yên Phong, khóa 10 (2018 - 2020) dành cho cán bộ đương chức hoặc dự nguồn các chức danh quản lý của các trường học và một số cơ quan, đơn vị của huyện.
Page  1 2 3 4 5 ... 13   Next page
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa