Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025 - TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Liên kết website
Số lượt truy cập
3365343
Hoạt động của Trường
Sáng ngày 05/11/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung thành phố Bắc Ninh, khóa10 (2020-2022).
Sáng ngày 11/10/2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 1 năm 2020.
Thực hiện Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 1929-QĐ/HVCTQH, ngày 28/5/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Học viện, tại Công văn số 649- CV/HVCTQG ngày 29/5/2020 về việc đề nghị mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, ngày 10/6/2020 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã phối hợp với Cục Đào tạo - Bộ Công an tổ chức Khai giảng các Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Lớp A và Lớp B).
Thực hiện Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 1929-QĐ/HVCTQH, ngày 28/5/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Học viện, tại Công văn số 649- CV/HVCTQG ngày 29/5/2020 về việc đề nghị mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, ngày 10/6/2020 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã phối hợp với Cục Đào tạo - Bộ Công an tổ chức Khai giảng các Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Lớp A và Lớp B).
Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020 của Khoa đã được lãnh đạo Trường phê duyệt, sáng ngày 30 tháng 6 năm 2020, Khoa Xây dựng Đảng đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy các phần học của Khoa Xây dựng Đảng tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh”.
Chiều ngày 06/8/2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã phối hợp với Huyện ủy Yên Phong tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp LLCT- HC hình thức vừa làm vừa học huyện Yên Phong, khóa 10 (2018-2020).
Sáng ngày 11/6/2020, tại Hội trường tầng 6 - Nhà lớp học, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ Khai giảng các Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, khóa 40 (2020 - 2021) (K40A & K40B).
Sáng ngày 13/6/2020, tại Hội trường tầng 6 - Nhà lớp học, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 14 (2020 - 2022).
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020, chiều ngày 29/5/2020 Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Hội thảo Khoa học cấp khoa với chủ đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong chương trình Trung cấp LLCT - HC”.
Ngày 22/5/2020, Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị Hội thi giảng viên dạy giỏi các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - năm 2020 (khu vực phía Bắc) tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. Đến dự và chủ trì Hội thảo có: đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Vụ các Trường Chính trị; Lãnh đạo và Trưởng các khoa, phòng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh.
Page  1 2 3 4 5 ... 17   Next page
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa