Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - Số 08 đường Thành Cổ - phường vệ An - thành phố Bắc Ninh
Liên kết website
Số lượt truy cập
2174298
thuc pham chuc nang Báo bắc ninh
Hoạt động của Trường
Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức Chính quy, khóa 36 (2016 - 2017).
Sáng ngày 14/5/2016, trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh và Tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền trang trọng tổ chức Bế giảng Lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước K33B, khóa học (2013 - 2016).
Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, khóa 1 năm 2016.
Sáng ngày 05/5/2016, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã Từ Sơn, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn phối hợp tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức vừa làm vừa học Thị xã Từ Sơn, khoá 5 (2014 - 2016).
Ngày 24 tháng 4 năm 2016, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, khóa 1 năm 2016
Sáng ngày 07/4/2016, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Du, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Du phối hợp tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức vừa làm vừa học huyện Tiên Du, khoá 6 (2014 - 2016).
Sáng ngày 05/4/2016, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp LLCT- HC hình thức chính quy, khoá 35 (2015 - 2016).
Chiều ngày 24/3/2016, tại Trường Quân sự tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và Trường Quân sự tỉnh phối hợp tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT- HC hình thức chính quy ngành Quân sự cơ sở, khoá 1 (2015- 2016).
Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2016, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I, trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa học 2013 -2015 mở tại Tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 04 tháng 3 năm 2016, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Phong tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Yên Phong, khóa 9 (2015 - 2017).
Page Previous page   1 ... 3 4 5 6 7 ... 13   Next page
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa