Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025 - TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Liên kết website
Số lượt truy cập
3445504
Thông báo khác
Thông báo mức thu kinh phí đối với học viên lớp bồi dưỡng KT.QLNN chương trình chuyên viên năm 2010
Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, phòng Đào tạo thông báo mức thu kinh phí đối với học viên các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên năm 2010 gồm:
1. Lệ phí hồ sơ: 15.000 đ/ 01 hồ sơ
2. Học phí toàn khoá: 1.050.000 đ/ 01 học viên
3. Tiền giáo trình, phôi bằng: Theo giá thực tế của cơ sở phát hành + cước phí liên quan.
Xin thông báo để học viên biết và thực hiện theo quy định./.
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(Đã ký)
Nguyễn Chí Tấn
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa