Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - Số 08 đường Thành Cổ - phường vệ An - thành phố Bắc Ninh
Liên kết website
Số lượt truy cập
2215473
thuc pham chuc nang Báo bắc ninh
Lịch giảng
11.2. Lịch HT, GD Quý 3.2018, Phần Nhà nước - Pháp luật, Lớp Tiên Du K8- sửa ngày 07/8/2018
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa