Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG - KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09.7.1912 - 09.7.2020)
Liên kết website
Số lượt truy cập
3183081
Hội thảo khoa học
Hội thảo khoa học “Giá trị lịch sử và thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 18 tháng 8 năm 2015, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị lịch sử và thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thế Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Đức Khương - Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh; Tiến sỹ Trần Quang Nam- Hiệu trưởng, các đồng chí Phó Hiệu trưởng, cán bộ giảng viên của Trường và toàn thể học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính chính quy tập trung khóa 35.
Báo cáo đề dẫn Hội thảo của Tiến sỹ Trần Quang Nam - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng trình bày đã nhấn mạnh: Lùi xa 70 năm nhìn lại, chúng ta thấy ý nghĩa và những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945 đã được đúc kết đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Hội thảo chúng ta tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc thêm giá trị lịch sử và thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám; đồng thời, cũng là diễn đàn khoa học để các chúng ta trao đổi, thảo luận làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn một số vấn đề cốt yếu về đường lối, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945, để vận dụng trong quá trình giảng dạy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục góp phần nghiên cứu, phổ biến, nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử, truyền thống tốt đẹp của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Tiến sỹ Trần Quang Nam- TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đọc Báo cáo đề dẫn hội thảo

 Hội thảo tập trung vào 6 nội dung chủ yếu:
- Cách mạng tháng Tám - những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn từ góc nhìn thời đại.
  - Cách mạng tháng Tám – những bài học về đường lối cách mạng, lực lượng cách mạng, bạo lực cách mạng, vấn đề khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng.
- Tuyên ngôn Độc lập 2/9 - giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam và ý nghĩa thời đại.
- Những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
- Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCH của dân, do dân, vì dân; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Kế thừa và phát triển những giá trị lịch sử và thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Tuyên ngôn Độc lập 2/9 năm 1945 trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.  
Trong số 24 bài tham luận của diễn giả gửi tham gia Hội thảo, đã có 15 tham luận được trình bày tại hội thảo. Nhiều tham luận có hàm lượng lý luận và khoa học, mang tính thực tiễn để vận dụng vào quá trình nghiên cứu, giảng dạy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường. Các ý kiến phát biểu và các tham luận gửi về hội thảo đã khẳng định, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại nhiều bài học to lớn, nổi bật là bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò và sức mạnh của nhân dân trong cách mạng và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay; bài học về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám; giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn Độc lập; phát huy những giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám trong thời đại mới; …v.v.

Đồng chí Nguyễn Thế Thắng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại Hội thảo với tham luận: "Những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh với thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945"

Tổng kết hội thảo, ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phó Hiệu trưởng đã nhấn mạnh: Hội thảo khoa học diễn ra thành công tốt đẹp với 15 tham luận được trình bày với những nội dung sâu sắc và toàn diện, đã phác họa khá đầy đủ bức tranh sinh động với khí thế sục sôi cách mạng của những ngày mùa thu tháng 8 và không khí hào hùng của giờ phút thiêng liêng Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh- Phó Hiệu trưởng phát biểu tổng kết, và đánh giá Hội thảo khoa học đã diễn ra thành công tốt đẹp

Suốt 70 năm qua, tinh thần và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng Tám vẫn giữ nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Những bài học ấy sẽ không ngừng được phát huy và mãi là hành trang cho mỗi chúng ta trên con đường cách mạng trong thời kỳ đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, giữ vững nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đó cũng là khát vọng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày đầu lập nước, được thể hiện trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9.
Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng những bài học lịch sử luôn là nền tảng, là nguồn sức mạnh cổ vũ của chúng ta trong công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa hôm nay và mai sau./.

Thùy Trang
     Phòng NCKH-TT-TL
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa