Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - Số 08 đường Thành Cổ - phường vệ An - thành phố Bắc Ninh
Liên kết website
Số lượt truy cập
2176999
thuc pham chuc nang Báo bắc ninh
Lý luận & thực tiẽn
Nội san Lý luận và Thực tiễn số 38
Mời quý Bạn đọc xem nội dung cuốn Nội san Lý luận và Thực tiễn số 38 do Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh phát hành


*Đối với bạn đọc bất kỳ, truy cập qua đường link dẫn dưới đây:


*Đối với Bạn đọc là cán bộ, giảng viên Trường có thể truy cập thông qua trang Thư viện điện tử Trường với tài khoản đăng nhập trùng với tài khoản eOffice đã được cấp theo link dẫn dưới đây:Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa