Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025; THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
Liên kết website
Số lượt truy cập
4016155
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh Báo Bắc Ninh Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Báo Nhân dân Tạp chí Cộng sản Tạp chí Văn hóa và phát triển Tạp chí Tuyên giáo Báo Dân trí Báo Hà Nội mới Tạp chí Dân vận
Sách mới
Giới thiệu sách
Quý I/2015 1. Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do PGS, TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2013, 414 Trang.
Giới thiệu tóm tắt: Với mong muốn góp phần tháo gỡ khó khăn, yếu kém của nền kinh tế, tìm ra lối thoát đưa đất nước phát triển, cuốn sách Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020  là tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học ở nước ta; đồng thời góp phần cung cấp luận cứ làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu về những vấn đề hiện đang còn có ý kiến khác nhau, v.v..
 Kí hiệu kho: 33(V)/5302

2. Góp phần phát triển bền vững nông thôn Việt Nam. do tác giả Nguyễn Xuân Thảo (Chủ biên), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2004 , 787 Trang.
Giới thiệu tóm tắt:  Nội dung cuốn sách nêu lên những vấn đề bức xúc cần giải quyết nhưng đồng thời cũng là những vấn đề lâu dài  mang  tầm chiến lược như: vấn đề đất đai ở Tây Nguyên, lao động việc làm ở nông thôn… Đồng thời tìm ra những giải pháp góp phần phát triển bền vững nông thôn Việt Nam 
 Kí hiệu kho: 333(V)/2274


3. Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2010, 407 Trang.
Giới thiệu tóm tắt: Nội dung cuốn sách phân tích và làm rõ những tư tưởng triết học , chính trị đặc sắc về quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập. Từ đó chỉ ra Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn độc lập.
Kí hiệu kho : 3K5H6/4838


4. Đường Bác Hồ chúng ta đi của tác giả Hoàng Quốc Việt, Nhà xuất bản Thanh niên  xuất bản năm 2008 , 318 Trang.
Giới thiệu tóm tắt: Cuốn sách là lời kể trung thực về lịch sử của tác giả, phản ánh sinh động về hoạt động cách mạng của Bác Hồ và những người theo sự nghiệp của Bác nhằm giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội
Kí hiệu kho : 3K5H6/6022

5. Cẩm nang thực hiện một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các cấp ủy Đảng và và các cấp chính quyền của Nhà xuất bản Chính trị- Hành chính xuất bản năm 2013, 518 Trang 
Giới thiệu tóm tắt:  cuốn sách gồm đầy đủ nội dung: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết cùng các quy định, chỉ thị, … về công tác xây dựng Đảng; nội dung Bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bài viết “Một số vấn đề cấp bách trong đổi mới công tác cán bộ hiện nay của Đ/c Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TW, …   và đầy đủ nội dung Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 08 - 06 - 2012 Về Chương trình hành động của Chính phủ hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; một số bộ luật và văn bản hướng dẫn thi hành về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
Kí hiệu kho : 3KV3/5195

6. Tâm lý xã hội trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ biên: PGS,TS. Trần Ngọc Khuê. Các cộng tác viên: TS. Lê Kim Việt, PGS,TS. Hoàng Chí Bảo, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2004, 433 trang
Giới thiệu tóm tắt: cuốn sách làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của mối quan hệ giữa các yếu tố tâm lý xã hội với quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở, thực trạng, nguyên nhân, một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; làm rõ một số yếu tố tâm lý xã hội cần chú ý trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở đồng thời phân tích và làm rõ một số nội dung mang tính bản chất của chế độ XHCN và đang là những chủ đề mang tính thời sự trong đời sống hàng ngày của đất nước ta hiện nay …
Kí hiệu kho : 159/209

7. Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TS. Phạm Tất Thắng (Chủ biên) và các tác giả: GS, TS. Tạ Ngọc Tấn; GS, TS. Hoàng Chí Bảo; GS, TS. Dương Phú Hiệp; GS, TS. Nguyễn Đình Cử; GS, TS. Nguyễn Văn Huyên;… Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2010, 563 Trang 
Giới thiệu tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, nhiều tác động khác nhau cả về thực tiễn và lý luận đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước với những phân tích sắc sảo, những dẫn liệu cụ thể, sinh động, giàu sức thuyết phục. Trên cơ sở đó, các tác giả đã phân tích những bài học kinh nghiệm khẳng định những quan điểm mang tính nguyên tắc, mục tiêu, phương hướng và luận giải những giải pháp đổi mới cả về nội dung, phương thức, phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong tình hình hiện nay.
Nội dung cuốn sách phục vụ thiết thực cho những người hoạt động, công tác trong hệ thống chính trị, trong lực lượng vũ trang, trong lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hóa – xã hội, những người làm công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập.
Kí hiệu kho: 3KV4/4962

8. Kinh nghiệm của một số nước về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức của tập thể tác giả: GS, TSKH. Vũ Ngọc Hải; GS, TSKH. Đặng Ứng Vận; PGS, TS. Đào Thái Lai; PGS, TS. Nguyễn Hữu Trí; PGS, TS. Nguyễn Quang;… Nhà xuất bản Chính trị- Quốc gia xuất bản năm 2010, 535 Trang 
Giới thiệu tóm tắt: Hiện nay, các quốc gia đều tập trung vào việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Các tác giả cuốn sách đã phân tích chính sách gắn phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ với xây dựng đội ngũ trí thức của từng nước, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển đất nước hiện nay. 
Kí hiệu kho: 37(N)/5400
9. Tính hiện đại và sự chuyển biến của văn hóa Việt Nam thời cận đại. 
Do GS, TS. Đỗ Quang Hưng (Chủ biên), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản năm 2013, 392 Trang. 
Giới thiệu tóm tắt: Tính hiện đại và sự chuyển biến của văn hóa Việt Nam thời cận đại trình bày những vấn đề lý  thuyết và tổng luận về những điều kiện , sự chuyển biến của văn hóa dưới tác động của cuộc tiếp xúc và đụng độ văn hóa Đông Tây ở Việt Nam thời cận đại.
Kí hiệu kho: 380/4993

10. Các bản hiến pháp làm nên lịch sử. Biên soạn và giới thiệu: Albert P. laustein, Jay A. igler; Dịch giả: Võ Trí Hảo, Hà Quế Anh,… Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản năm 2013, 678 Trang. 
Giới thiệu tóm tắt: Nội dung cuốn sách giới thiệu các bản hiến pháp Đông Tây; Đây là các bản hiến pháp lịch sử đã có giá trị vượt qua thời gian, không gian nơi nó được tạo ra.Các bản hiến pháp này quan tâm đến sự phát triển hiến pháp – những giá trị vĩnh hằng.
Kí hiệu kho: 34/5200
 
 
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa Báo Quân đọi nhân dân Báo Thanh niên Đại đoàn kết Đại biểu nhân dân