Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025; THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
Liên kết website
Số lượt truy cập
4016156
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh Báo Bắc Ninh Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Báo Nhân dân Tạp chí Cộng sản Tạp chí Văn hóa và phát triển Tạp chí Tuyên giáo Báo Dân trí Báo Hà Nội mới Tạp chí Dân vận
Sách mới
Giới thiệu sách Quý II/2015
Giới thiệu 10 cuốn sách hay trong Quý II/2015

1. 40 năm Điện Biên Phủ trên không – qua tư liệu ảnh (1972 - 2012) - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và Thông tấn xã Việt  Nam. Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Nguyễn Duy Hùng; Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Vũ Trọng Lâm. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2012, 176 Tr, 29×20,5 cm.

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu gần 200 bức ảnh có chú thích – những tư liệu ảnh có giá trị do Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và Thông tấn xã Việt Nam cung cấp. Bên cạnh những hình ảnh về trận chiến “Điện Biên Phủ trên không” diễn ra trong 12 ngày đêm lịch sử vào cuối năm 1972 , Nhà xuất bản giới thiệu một số bức ảnh về cuộc chiến tranh  phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ ở miền Bắc từ đầu  năm 1972 đến trước khi diễn ra trận “Điện Biên Phủ trên không” và những bức ảnh ghi nhận lại diễn biến và chiến thắng của Hội nghị Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Mỹ rút quân về nước

Kí hiệu kho: 9(V)2/4343

2. Hiệp định  Paris về Việt  Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn – Tập 1: Đánh và đàm – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà Nước - .Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. TS. Nguyễn Xuân Hoài chủ biên. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2012, 388 Tr, 16×24 cm.

Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu, tuyển chọn và hệ thống hóa từ nguồn tài liệu của các bên tham gia hội đàm được lưu trữ bởi các cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn, bao gồm những tuyên bố, báo cáo, sắc lệnh, nghị định… Qua đó giúp độc giả tiếp cận nguồn sử liệu gốc, đồng thời hiểu một cách khách quan và toàn diện hơn diễn tiến của qúa trình đàm phán tại  Paris về Việt  Nam (giai đoạn 1968 - 1973).

Kí hiệu kho: 9(V)2/4354

 

3. Hiệp định  Paris về Việt  Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn – Tập 2: Ký kết và thực thi – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà Nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. TS. Nguyễn Xuân Hoài chủ biên. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2012, 388 Tr, 16×24 cm.

Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu, tuyển chọn và hệ thống hóa từ nguồn tài liệu của các bên tham gia hội đàm được lưu trữ bởi các cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. Qua đó giúp độc giả tiếp cận nguồn sử liệu gốc, đồng thời hiểu một cách khách quan và toàn diện hơn về hoạt động phá hoại Hiệp định Paris của chính quyền Sài Gòn và âm mưu can thiệp của Mỹ sau Hiệp định Paris về Việt Nam (giai đoạn 1973 - 1975).

Kí hiệu kho: 9(V)2/4355

4. Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh.  Của GS, TS. Hoàng Chí Bảo: Chịu trách nhiệm xuất bản: PGS, TS. Đường Vinh Sường; Biên tập nội dung: TS. Lê Thị Hoài Thanh. Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, 2011, 568 Tr, 16×24 cm.

Tóm tắt: Cuốn sách là một công trình nghiên cứu sâu sắc, đầy đủ và công phu của GS, TS. Hoàng Chí Bảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là kết quả nghiên cứu phương pháp Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng và phong cách cũng như đạo đức, lối sống và nhân cách của Người. Cuốn sách thể hiện tình cảm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người, đạo đức và nhân cách của Người trở thành động lực tinh thần mãnh liệt cho tác giả cũng như mỗi người chúng ta trong cuộc sống, trong lao động.

Kí hiệu kho: 3K5H6/5190

5. Giải phóng, đổi mới phát triển vì chủ nghĩa xã hội. Do GS, TS. Nguyễn Văn Huyên chủ biên; Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Nguyễn Duy Hùng. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2012, 438 Tr, 14,5×20,5 cm.

Tóm tắt: Cuốn sách gồm một hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn, phương hướng và giải pháp tiếp tục giải phóng, đổi mới và phát triển vì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhằm góp phần luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Kí hiệu kho: 32(V)2/5110

6. Kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hội đồng Lý luận Trung ương. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2013, 502 Tr, 14,5×20,5 cm.

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các bài tham luận của các nhà khoa học trong hội thảo do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức, nội dung cuốn sách tập trung trình bày các vấn đề: Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở khoa học và thực tiễn, về dân chủ xã hội chủ nghĩa qua các Văn kiện Đại  hội XI của Đảng,… Trong cuốn sách này các tác giả đã đưa ra những ý kiến đánh giá khác nhau từ các góc cạnh khác nhau để góp phần làm sáng tỏ nội dung trên.

Kí hiệu kho: 32(V)2/4399

7. Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt  NamDo GS, TS. Tạ Ngọc Tấn chủ biên; Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Nguyễn Duy Hùng. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2013, 535 Tr, 14,5×20,5 cm.

Tóm tắt: Cuốn sách đã mô tả, phân tích thực trạng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2010; nghiên cứu, phát hiện nguyên nhân bên trong và bên ngòai, khách quan và chủ quan đã tác động và làm biến đổi cơ cấu xã hội ở từng giai đoạn cụ thể; qua đó các tác giả đã đánh giá những tác động của biến đổi cơ cấu xã hội trong 25 năm đổi mới (1986 - 2010), từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm giúp cho sự phát triển của đất nước trong những năm sắp tới. Cuốn sách cũng đưa ra dự báo xu hướng, đồng thời góp phần xác định mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp cơ bản nhằm tạo ra sự biến đổi cơ cấu xã hội một cách tích cực để phát triển đất nước một cách bền vững trong những năm tới.

Kí hiệu kho: 32(V)2/4424

8. Nguồn lực trí tuệ Việt Nam – lịch sử, hiện trạng và triển vọng. Do GS, TS. Nguyễn Văn Khánh chủ biên; Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Nguyễn Duy Hùng. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2012, 474 Tr, 16×24 cm.

Tóm tắt: Cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu của tập thể các nhà khoa học đầu ngành Trường Đại  học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại  học Quốc gia Hà Nội do Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Nguyễn Văn Khánh chủ biên, nhằm cung cấp cho bạn đọc bức tranh tổng thể về tình hình, thực trạng và triển vọng nguồn lực trí tuệ Việt Nam.

Kí hiệu kho: 32(V)2/4728

     9. Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. PGS, TS. Trần Quốc Toản chủ biên;. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2012, 538 Tr, 16×24 cm.

Tóm tắt: Nội dung của cuốn sách tập trung nghiên cứu và làm rõ bản chất của giáo dục, hoạt động giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; luận giải cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn sự tác động của kinh tế thị trường, cơ chế thị trường đối với sự phát triển giáo dục - đào tạo; nghiên cứu thực trạng phát triển giáo dục – đào tạo Việt Nam trong qúa trình đổi mới đất nước chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường; kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục – đào tạo trong các nền kinh tế thị trường khác nhau… Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, cuốn sách đề xuất hệ thống đồng bộ các định hướng nội dung và giải pháp đổi mới và phát triển giáo dục – đào tạo; đổi mới nhận thức – tư duy, cơ chế quản lý nhà nước, cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục – đào tạo, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục,… ở nước ta trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 

Kí hiệu kho: 371.01/4333

     10. Phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài – một số kinh nghiệm củaủa thế giới. Chỉ đạo biên soạn: GS, TS. Tạ Ngọc Tấn. Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, 2012, 600 Tr, 16×24 cm.

Tóm tắt: Nội dung của cuốn sách tập trình bày và làm rõ những vấn đề cơ bản về phát triển giáo dục và đào tạo nói chung,  mô hình giáo dục cũng như vấn đề phát triển giáo dục và đào tạo ở một số nước trên thế giới. Ngoài ra cuốn sách cũng giới thiệu danh mục một số công trình nghiên cứu về giáo dục và đào tạo để chúng ta tiện nghiên cứu, tham khảo. 

Kí hiệu kho: 370/4344

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa Báo Quân đọi nhân dân Báo Thanh niên Đại đoàn kết Đại biểu nhân dân