Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025; THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
Liên kết website
Số lượt truy cập
4016142
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh Báo Bắc Ninh Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Báo Nhân dân Tạp chí Cộng sản Tạp chí Văn hóa và phát triển Tạp chí Tuyên giáo Báo Dân trí Báo Hà Nội mới Tạp chí Dân vận
Sách mới
THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH Quý III /2015
Giới thiệu với bạn đọc 15 cuốn sách mới trong tủ sách thư viện quý III/2015
1. Tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Việt Nam  - TS. Mai Ngọc Anh chủ biên. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2013, 266 Tr, 14,5×20,5 cm.
Tóm tắt: Về khía cạnh kinh tế, những người bị coi là tách biệt là những người có mức thu nhập thấp và thiếu việc làm. Mức thu nhập tác động trực tiếp đến khả năng tiêu dùng của họ thấp hơn những người bình thường trong xã hội. Ở nước ta nông dân còn chiếm tỷ lệ khá lớn. Tuy Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm gia tăng việc làm và thu nhập đối với lực lượng này nhưng do nhiều nguyên nhân mà tình trạng thiếu việc làm và thu nhập thấp dẫn đến đói nghèo, bất bình đẳng và phân tầng xã hội ở khu vực này còn ở mức cao. Để giúp bạn đọc thấy và hiểu được một phần sự tách biệt xã hội về kinh tế đối với người nông dân Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Việt Nam do TS. Mai Ngọc Anh chủ biên.
Kí hiệu kho: 333.2/4656
2. Việt Nam đất nước con Rồng cháu Tiên - Daria Mishukova. Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự thật 2013, 259 Tr, 14,5x20,5 cm.
Tóm tắt: Trên nền tảng truyền thống hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai dân tộc Việt Nam - Nga, với tình cảm và lòng yêu mến đất nước Việt Nam, cuốn sách "Việt Nam, đất nước con Rồng cháu Tiên" ghi lại những trải nghiệm, những cảm nhận về đất nước Việt Nam qua góc nhìn của nhà Việt Nam học quê hương Viễn Đông, Liên bang Nga - Daria Mishukova, một nhà Việt Nam học trẻ nhưng dày kinh nghiệm, ham học hỏi với niềm khát vọng tìm hiểu về cội nguồn một đất nước, mà bề dày văn hoá, vẻ đẹp thiên nhiên, truyền thống anh hùng chống giặc ngoại xâm đã in đậm trong tâm thức. Có thể nói "Việt Nam. Đất nước con Rồng cháu Tiên" là cẩm nang bổ ích không chỉ đối với những người đi du lịch Việt Nam, mà còn là tư liệu quý đối những nhà nghiên cứu Đông dương học, Việt Nam.
Kí hiệu 38/1969
3. Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm Mácxít -TS. Trương Quốc Chính. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2013, 221 Tr, 14,5x20,5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm mácxít của TS. Trương Quốc Chính cung cấp cho bạn đọc những phân tích sâu sắc các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước xã hội chủ ghĩa, nhất là việc vận dụng quan điểm của các nhà kinh điển cũng như những sách tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam để làm rõ thực trạng cũng như phương hướng tiếp tục xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta hiện nay.
Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
Chương I: Quan điểm Mác - Lênnin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước.
Chương II: Quá trình nhận thức và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.
Chương III: Quan điểm và giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
Kí hiệu 34(V)- 5967
4. Đảng cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới tại Việt Nam cập nhật hoá mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại CUBA - TS.Nguyễn Duy Hùng. Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, 2013, 218 Tr, 14,5x20,5cm
Tóm tắt: Để cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, những nhà hoạch định chính sách cùng đông đảo bạn đọc quan tâm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Hội đồng lý luận trung ương xuất bản cuốn sách ”Đảng Cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới tại Việt Nam - Cập nhật hoá mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Cuba: một số vấn đề lý luận và thực tiễn". Cuốn sách gồm báo cáo để dẫn, tham luận của lãnh đạo, các học giả, nhà nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Cuba tại cuộc Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba với chủ đề "Đảng Cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới tại Việt Nam - Cập nhật hoá mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Cuba: một số vấn đề lý luận và thực tiễn diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 5 và 6-11-2012. Nội dung sách tập trung phân tích về vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, trong đó có sự lãnh đạo của Đảng với Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quần chúng; về tăng cường dân chủ trong Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt chú trọng phân tích những kinh nghiệm của quá trình đổi mới tư duy và các chính sách, biện pháp thực tiễn, làm rõ những khó khăn và thách thức cần vượt qua trên con đường phát triển của mỗi nước.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Kí hiệu 3KV1.25/4409
4. Lợi thế xuất khẩu nông sản của Việt Nam sau khi gia nhập WTO - Trần Hoa Phượng chủ biên. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013, 271 Tr, khổ14,5 x 20,5 cm. 
Tóm tắt: Để góp phần đánh giá, xem xét những mặt làm được và chưa làm được của nền nông nghiệp nước ta sau năm năm gia nhập WTO. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Lợi thế xuất khẩu nông sản của Việt Nam sau khi gia nhập WTO của tác giả Trần Hoa Phượng.
Cuốn sách bắt đầu từ sự phân tích các lý thuyết về lợi thế trong quan hệ thương mại quốc tế; khái quát các đặc điểm của sản xuất và xuất khẩu nông sản; phân tích thực trạng việc phát huy lợi thế của Việt Nam trong xuất khẩu nông sản sau khi gia nhập WTO; khuyến nghị một số nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát huy các lợi thế của Việt Nam trong xuất khẩu nông sản. 
Gia nhập WTO là một tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Khi kinh tế nông nghiệp đứng vững trên "sân chơi" WTO sẽ tiếp tục trở thành động lực chính thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. 
Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Kí hiệu kho: 333.278/4950
5. Kinh nghiệm xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính ở cấp tỉnh - TS. Nguyễn Khắc Hùng, TS.Yeowo Hua Poon đồng chủ biên. Đại sứ quán Đan Mạch, 2013, 185 Tr, khổ14,5 x 20,5 cm. 
Tóm tắt: Chương trình cải cách hành chính (CCHC) tổng thể giai đoạn 2001 - 2010 tập trung vào hàng loạt các cải cách cơ bản như thực hiện tổ chức lại các cơ quan hành chính và phân cấp quản lý, đơn giản hoá thủ tục hành chính, áp dụng quản lý chất lượng theo ISO và cải tiến các dịch vụ hành chính thông qua các bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (bộ phận một cửa - OSS). Mặc dù cần tiếp tục cải tiến thêm, song đã đạt được một số kết quả đáng kể ban đầu. Chương trình cải cách hành chính tổng thể giai đoạn 2011 - 2020 chú trọng hơn nữa vào việc tăng cường chất lượng thực thi công tác và ra được kết quả. 
Cuốn sách bắt đầu với phần tổng quan về CCHC và các ưu tiên của Chính phủ về lĩnh vực này, tiếp theo là các quy trình và công cụ xây dựng kế hoạch CCHC căn cứ theo kết quả, các cơ chế hỗ trợ việc thực hiện và làm thế nào để theo dõi và đánh giá CCHC. Cuốn sách cũng mô tả nên xây dựng năng lực như thế nào và trình bày một số ví dụ về việc xây dựng các khoá đào tạo năng lực cho CBCC. Sau cùng, cuốn sách cũng đề cập tới các kênh thông tin, tuyên truyền về CCHC cho người dân và gợi ý cách thức làm thế nào để cải tiến có hiệu quả công tác truyền thông này. 
Kí hiệu kho: 34(V)1/4404
6. Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn - TS. Đỗ Quỳnh Nga chủ biên. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013, 590 Tr, khổ 16 x 20,5 cm. 
Tóm tắt: Để giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về quá trình mở đất Tây Nam Bộ dưới thời các chúa Nguyễn thế kỷ XVII - XVIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn. Cuốn sách do TS. Đỗ Quỳnh Nga - cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biên soạn trên cơ sở luận án tiến sĩ lịch sử của tácgiả. 
Đây là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc của tác giả. Trên cơ sở tiếp cận nhiều nguồn tư liệu, cuốn sách đưa đến cho người đọc một cái nhìn toàn diện về công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn thế kỷ XVII - XVIII, góp phần lý giải sâu hơn quá trình mở mang bờ cõi, sáp nhập lãnh thổ của chính quyền chúa Nguyễn trên vùng đất Tây Nam Bộ; làm rõ vai trò, vị trí của chính quyền và nhân dân trong công cuộc tạo dựng lãnh thổ. Đặc biệt cuốn sách góp thêm những tư liệu quý, có giá trị tham khảo cho việc nghiên cứu về lịch sử Nam Bộ nói chung và việc khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Tây Nam Bộ nói riêng. Bên cạnh đó, tác giả cuốn sách cũng xác minh nhiều sự kiện, nhiều niên đại gắn liền với mảnh đất và nhân vật lịch sử ở nơi đây; đưa ra những nhận định riêng từ nghiên cứu của mình về một số vấn đề chưa thống nhất về việc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn. 
Kí hiệu kho: 9(V33)13/5956
  7. Tính hiện đại và sự chuyển biến của văn hoá Việt Nam thời cận đại - GS.TS. Đỗ Quang Hưng chủ biên. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013, 388 Tr, khổ14,5 x 20,5 cm. 
Tóm tắt: Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách tham khảo: Tính hiện đại và sự chuyển biến của văn hoá Việt Nam thời cận đại của các tác giả: GS.TS. Đỗ Quang Hưng (chủ biên) và TS. Trần Viết Nghĩa. Qua khảo sát những lĩnh vực, loại hình văn hoá mới, sự tiếp biến văn hoá phương Tây trong một số loại hình văn hoá truyền thống dưới áp lực của văn minh phương Tây ở nước ta kể từ năm 1862, nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý thuyết và tổng luận về những điều kiện, sự chuyển biến của văn hoá dưới tác động của cuộc tiếp xúc và đụng độ văn hoá Đông Tây ở Việt Nam thời cận đại. 
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Kí hiệu kho: 380/4992
8. Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu - Hà Văn Hiển, Phạm Hồng Chương đồng chủ biên. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013, 378 Tr, khổ14,5 x 20,5 cm. 
Tóm tắt: Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc thấy được mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng như những ảnh hưởng của khủng khoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế của Việt Nam và những giải pháp nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu do Hà Văn Hiền và Phạm Hồng Chơng đồng chủ biên. Cuốn sách được hình thành từ kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài khoa học cấp Nhà nước "Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu".
Nội dung cuốn sách hệ thống hoá các mô hình tăng trưởng kinh tế, tập trung phân tích thực trạng tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, làm rõ những bất cập của mô hình tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam đang thực hiện trong hiện tại và trong tương lai nếu tiếp tục theo đuổi; phân tích Việt Nam, tính bền vững của mô hình; đồng thời xác định những cơ hội và thách thức trong việc xây dựng mô hình tăng trưởng ở Việt Nam. Các tác giả đã đề xuất xây dựng hệ thống các quan điểm và nội dung chi tiết của mô hình tăng trưởng kinh tế mới của Việt Nam, làm rõ mối quan hệ giữa đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế và đề xuất lộ trình, các giải pháp quan trọng để thực hiện mô hình tăng trưởng mới trong giai đoạn 2011 - 2020 như tái cấu trúc nền kinh tế, vấn đề phát triển nguồn nhân lực, vấn đề cải cách hành chính... nhằm đưa kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững..." 
Kí hiệu kho: 33V/ 4513
9. Nể và Né - Hữu Thọ chủ biên. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013, 314 Tr, khổ12,5 x 20,5 cm. 
Tóm tắt: Tiếp nối các cuốn tiểu phẩm trước, nhà báo Hữu Thọ tiếp tục cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Nể và Né, bao gồm các bài viết thuộc thể loại tiểu phẩm báo chí, phản ánh một cách chân thực, khách quan những mặt trái cũng như những hiện tượng tiêu cực trong xã hội những năm 2011, 2012 và những tháng đầu năm 2013. Đây cũng là thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. 
Đây là một ấn phẩm điển hình góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng hiện nay, là tài liệu bổ ích cho các nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, đặc biệt là cung cấp những kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình phỏng vấn, đối thoại và bình luận vè nghiệp vụ báo chí. 
Kí hiệu kho: 2.67/5405
11. Tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam thời kỳ Lê - Nguyễn - GS. Lê Văn Quán chủ biên. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013, 424 Tr, khổ14,5 x 20,5 cm. 
Tóm tắt: Cuốn sách Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam thời kỳ Lê - Nguyễn là cuốn thứ ba trong bộ sách về lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam của Giáo sư Lê Văn Quán (cuốn thứ nhất: Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam từ tiền sử đến thời kỳ dựng nước đã được xuất bản năm 2006; cuốn thứ hai: Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam từ Bắc thuộc đến thời kỳ Lý - Trần, xuất bản năm 2008).
Qua sự tổng hợp, phân tích sâu sắc dựa trên những cứ liệu lịch sử phong phú, cuốn sách Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam thời kỳ Lê - Nguyễn đem đến cho độc giả cái nhìn bao quát về những tư tưởng chính trị - xã hội nổi bật trong giai đoạn này; đồng thời thể hiện được những chính kiến, những điểm mới trong đánh giá, nhận xét của tác giả. 
Kí hiệu kho: 9(V)13/4515./.

Hữu Nam
       Phòng NCKH-TT-TL
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa Báo Quân đọi nhân dân Báo Thanh niên Đại đoàn kết Đại biểu nhân dân