Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025; THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
Liên kết website
Số lượt truy cập
4016096
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh Báo Bắc Ninh Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Báo Nhân dân Tạp chí Cộng sản Tạp chí Văn hóa và phát triển Tạp chí Tuyên giáo Báo Dân trí Báo Hà Nội mới Tạp chí Dân vận
Sách mới
THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUÝ IV/2015

1. Obama và sự trỗi dậy của Trung Quốc-Bên trong chiến lược châu Á của Mỹ / Jeffrey A Bader. - H.: Chính trị quốc gia, 2015 . - 331tr.; 21 cm.

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung trình bày những nỗ lực trong chính sách đối ngoại của chính quyền Obama nhằm phát triển quan hệ với Trung Quốc, trong khi vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với các đối tác đồng minh chủ chốt truyền thống khác ở châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc; đồng thời cũng tập trung nhiều hơn vào Đông Nam Á-ASEAN. Xuyên suốt toàn bộ cuốn sách, tác giả đã điểm lại những trải nghiệm phong phú, cùng với những quan điểm riêng vô cùng sâu sắc và đặc biệt của mình qua mỗi biến cố hay sự kiện diễn ra trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên cương vị cố vấn chính sách cho chính quyền Tổng thống Obama.

Kí hiệu kho : 32(N711)/6098

 

2. Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới/ Đào Duy Tùng. - H.: Chính trị quốc gia, 2015. - 399tr; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách là tuyển chọn những tác phẩm cơ bản của đồng chí Đào Duy Tùng như: “Quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta”, “Mấy vấn đề về đổi mới tư duy”, “Một số vấn đề về công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, “Cải tiến các hoạt động thông tin”… Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục tập hợp một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn-những cộng sự gần gũi, thân thiết-đánh giá đồng chí Đào Duy Tùng là nhà tư tưởng, lý luận xuất sắc, một nhân cách cộng sản mẫu mực.

Kí hiệu kho : 3KV4/6097

 

3. Đấu tranh chống biểu hiện lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng/Mai Trực. - H.: Chính trị quốc gia,2015. – 350tr; 21cm.

Tóm tắt: Cuốn sách góp phần phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục, chấn chỉnh các lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương I. Những vấn đề lý luận về lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; Chương II. Thực trạng những lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng từ Đại hội IX đến nay; Chương III. Một số giải pháp khắc phục những lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thời gian tới.

Kí hiệu kho : 32(V)/6095

 

4. Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc/Bộ Quốc Phòng. - H.: Chính trị quốc gia,2015. – 822tr; 30cm.

Tóm tắt: Cuốn sách là tập hợp những bài tham luận được rút ra từ cuộc Hội thảo khoa học cấp nhà nước  với chủ đề: “Đại thắng mùa Xuân 1975-Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình”. Các bài tham luận trong cuốn sách tiếp tục luận giải, khẳng định và làm sâu sắc thêm Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi của đường lối lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, độc lập, tự chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam; thắng lợi của ý chí và quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, của khát vọng được sống trong độc lập, tự do từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam… Các tham luận góp phần khẳng định và làm rõ thêm tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, đúc kết những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận, thực tiễn, gợi mở những vấn đề mới để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Kí hiệu kho : 9(V)2/6093

 

5. Tập hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế, tài chính, đất đai, giao thông, xây dựng do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành từ năm 1997 đến 31/12/2013. – Bắc Ninh,2014. – 723tr; 30cm.

Tóm tắt: Cuốn sách phục vụ cho yêu cầu quản lý, tìm hiểu và nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh. Tập hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế, tài chính, đất đai, giao thông, xây dựng của HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành từ năm 1997 đến hết ngày 31/12/2013 đang còn hiệu lực pháp luật (Tại thời điểm công bố kết quả hệ thống hóa thời kỳ đầu).

                                                                           Kí hiệu kho : 34(V)/6092

 

6. Hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam trong cơ chế giám sát quyền lực Nhà nước/PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà. - H.: Chính trị quốc gia, 2015. – 470tr.; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn cơ chế giám sát quyền lực Nhà nước và hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam (có tham chiếu mô hình của một số nước trên thế giới), để thấy được những ưu điểm và hạn chế, thuân lợi và thách thức đặt ra đối với việc giám sát thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam, đồng thời nêu ra những giải pháp để hoàn thiện cơ chế này. Cuốn sách gồm 4 chương: Chương I. Cơ sở lý luận của cơ chế giám sát quyền lực Nhà nước và cơ chế giám sát quyền lực Nhà nước; Chương II. Các mô hình giám sát quyền lực Nhà nước điển hình và kinh nghiệm giám sát quyền lực Nhà nước của Quốc hội một số nước; Chương III. Thực trạng hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam; Chương IV. Những thuận lợi, khó khăn, thách thức và giải pháp tăng cường hoạt động giám sát quyền lực Nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

                                                                        Kí hiệu kho : 32(V)/6091

 

7. Nguyễn Văn Huyên-Cuộc đời và sự nghiệp/Bộ Giáo dục và Đào tạo. - H.: Chính trị quốc gia, 2015. – 627tr.; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu Nguyễn Văn Huyên là một trí thức tiêu biểu, là người đặt nền móng cho ngành nghiên cứu văn hóa Việt Nam, một nhà giáo dục lớn, nhà sử học, nhà dân tộc học. Ông là người rất mực trung thành với lý tưởng cao đẹp của dân tộc và của Đảng, có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học xã hội và nhân văn. Cuốn sách  tập trung giới thiệu những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Huyên trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Cuốn sách gồm các phần: Phần thứ nhất. Nguyễn Văn Huyên sống mãi trong lòng bạn bè, đồng chí và đồng nghiệp; Phần thứ hai. Nguyễn Văn Huyên-Một số bài viết chọn lọc.

                                                                            Kí hiệu kho : 3KV1(092)/6094

 

8. Việt Nam truyền thống văn hóa biển/Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Mạnh Dũng. - H.: Chính trị quốc gia, 2015. – 575tr.; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách đã phác họa nên bức tranh chân thực về xã hội Việt Nam từ thời tiền sử đến nay với những hoạt động kinh tế-văn hóa-xã hội gắn bó với biển cả, sông nước, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất. Không gian văn hóa, xã hội biển Việt Nam; Phần thứ hai. Tiềm năng kinh tế và hoạt động thương mại của người Việt; Phần thứ ba. Tầm nhìn và tư duy hướng biển của một số triều đại và nhân vật lịch sử..

                                                                            Kí hiệu kho : 32(V)/6099

 

9. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi và bài học/Bộ Chính trị. - H.: Chính trị quốc gia, 2015. – 322tr.; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách góp phần luận giải nhiều vấn đề quan trọng của một cuộc chiến tranh có quy mô, tính chất, đặc điểm, tầm quan trọng và ý nghĩa vượt ra khỏi khuôn khổ một nước, qua đó nêu bật những thành tựu  và bài học bổ ích không chỉ cho hôm qua mà cho cả hôm nay và ngày mai. Cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất. Những bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Phần thứa hai. Bài học kinh nghiệm.

                                                                           Kí hiệu kho : 3KV1.2/6100

 

10. Các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam-Thực trạng và giải pháp/PGS, TS Nguyễn Văn Phúc. - H.: Chính trị quốc gia, 2015. – 399tr.; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến tình hình quốc tế và trong nước khi lựa chọn các đột phá chiến lược, sự cần thiết phải thực hiện ba đột phá chiến lược; thực trạng và quá trình xây dựng, hoàn thiện ba đột phá chiến lược ở Việt Nam trong thời gian từ năm 2011 đến nay; từ kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và phân tích những thách thức trong thời gian tới, tác giả đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược ở Việt Nam từ nay đến năm 2020. Cuốn sách gồm 3 chương: Chương I. Cơ sở lý luận xác định các đột phá cho chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chương II. Thực hiện các đột phá chiến lược ở Viêt Nam.

                                                                            Kí hiệu kho : 32(V)2/6096

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa Báo Quân đọi nhân dân Báo Thanh niên Đại đoàn kết Đại biểu nhân dân