Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025; THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
Liên kết website
Số lượt truy cập
3924860
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh Báo Bắc Ninh Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Báo Nhân dân Tạp chí Cộng sản Tạp chí Văn hóa và phát triển Tạp chí Tuyên giáo Báo Dân trí Báo Hà Nội mới Tạp chí Dân vận
Sách mới
Thư mục giới thiệu sách mới Qúy I năm 2017

1, Cuốn sách Chủ nghĩa xã hội và quyền con người

Tác giả: Đặng Chí Dũng – Hoàng Văn Nghĩa

Số trang: 495

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2014

Tóm tắt: Xét về bản chất, quyền con người gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là bản chất, động lực, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Chính vì lẽ đó, chủ nghĩa xã hội (CNXH) và quyền con người là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, luôn thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội.

Việc xuất bản cuốn sách “Chủ nghĩa xã hội và quyền con người” có ý nghĩa lớn, góp phần làm sáng tỏ những đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội đối với nhân loại trên lĩnh vực quyền con người (xét cả về lý luận và thực tiễn), qua đó, bác bỏ những quan điểm sai trái về CNXH nói chung và về quyền con người nói riêng. Với mục tiêu đó, cuốn sách được các tác giả cấu trúc thành sáu phần cơ bản: 1, Lịch sử hình thành và phát triển quyền con người và quan điểm của Liên hợp quốc; 2, Quan điểm mácxít về quyền con người; 3,Quyền con người trong CNXH ở Liên Xô và Đông Âu; 4, Quyền con người ở một số nước XHCN thời kỳ cải cách, đổi mới; 5, Những đóng góp của CNXH hiện thực vào sự phát triển pháp luật quốc tế về quyền con người; 6, Những vấn đề đương đại của CNXH và quyền con người.

Kí hiệu kho: 1DL.9/3928


2, Cuốn sáchObama và sự trỗi dậy của Trung Quốc”

Tác giả: Jeffrey A. Bader

Số trang: 332

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2015

Tóm tắt:  Cuốn sách Obama và sự trỗi dậy của Trung Quốc của tác giả Jeffrey A. Bader đã đánh giá chính xác, trung thực và ngắn gọn về chính sách Trung Quốc của chính quyền Obama. Cùng với rất nhiều nhận định khác, cuốn sách chứng minh rằng sự chuyển hướng trọng tâm chính sách của Mỹ sang khu vực châu Á là một thực tế không thể phủ nhận.

Tác giả Jeffrey A. Bader, một cố vấn ngoại giao kỳ cựu của Bộ Ngoại giao Mỹ và nguyên là Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ dưới chính quyền Obama. Cuốn sách này bản chất là một cuốn hồi ký, là những phân tích, bình luận các sự kiện của tác giả về những điều ông đã thấy, đã làm và đã nghĩ trong suốt thời gian làm việc dưới quyền Tổng thống Obama, cụ thể là chính sách của chính quyền Obama với Trung Quốc và một số nước khu vực châu Á. Đồng thời đôi lúc xen kẽ vào đó là những hồi tưởng và nhận xét của ông về con người Tổng thống Obama.

Cuốn sách Obama và sự trỗi dậy của Trung Quốc tập trung trình bày những nỗ lực trong chính sách đối ngoại của chính quyền Obama nhằm phát triển quan hệ với Trung Quốc. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo với những thông tin hữu ích, mang lại cho người đọc những hiểu biết cần có về tình hình các nước.

Kí hiệu kho: 32(N711)/6098

 

3, Tác phẩm Phan Đăng Lưu Tiểu sử”

Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 332

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H.2015

Tóm tắt:  Tác phẩm “Phan Đăng Lưu – Tiểu sử” được biên soạn nằm trong Chương trình sưu tầm tài liệu viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng ViệtNam. Tập thể tác giả đã cố gắng tái hiện chân dung một anh hùng liệt sĩ tiền bối đáng được kính trọng, tôn thờ. Quá đó, tác phẩm góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, truyền thống yêu nước và cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, trước hết là cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Nội dung cuốn sách khắc họa rõ nét cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu. Ba mươi chín năm tuổi đời, gần 20 năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, đồng chí đã hiến dâng trọn đời mình vì cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Cuốn sách ngoài Lời nói đầu, Biên niên tiểu sử, được chia thành 6 chương:

Chương I: Quê hương, gia đình, thời thơ ấu và những năm tháng tuổi trẻ học đường.

Chương II: Trở thành chiến sĩ cách mạng chuyên nghiệp (1923-1929).

Chương III: Tấm gương người chiến sĩ cộng sản trong lao tù thực dân (1929-1936).

Chương IV: Những năm tháng hoạt động ở kinh thành Huế (1936-11939).

Chương V: Góp phần chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam (1939-1941).

Chương VI: Phan Đăng Lưu - Nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối xuất sắc của Đảng.

Kí hiệu kho: 3KV1(092)/6102

 

4, Cuốn sáchTổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp – Thắng lợi và bài học”

Tác giả: Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị

Số trang: 400

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H.2014

Tóm tắt:  Cuốn sách Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bài học là công trình được nghiên cứu và soạn thảo công phu, kế thừa những thành tựu của những lần tổng kết trước, có những bước phát triển mới theo tư duy chính trị - quân sự không ngừng được hoàn thiện và đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm:

Phần mở đầu: Bối cảnh lịch sử - nguồn gốc chiến tranh - tính chất và đặc điểm của cuộc kháng chiến

Phần thứ nhất: Quá trình phát triển của cuộc kháng chiến và sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh của Đảng

Phần thứ hai: Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cùng với các công trình Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Thắng lợi và bài học;Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài học, công trình này góp phần quan trọng vào việc tổng kết 30 năm Đảng ta lãnh đạo chiến tranh yêu nước, chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân; rút ra bài học kinh nghiệm lớn - là những di sản quý báu mới của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ ngày nay và các thế hệ mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kí hiệu kho: 9(V)2/2548


5, Cuốn sách Thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc: những điều chỉnh chính sách với Mỹ và các tác động tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương 

Tác giả: (Chủ biên) PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Số trang: 350

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H.2015

Tóm tắt:  Cuốn sách “Thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc – Những điều chỉnh chính sách với Mỹ và các tác động tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương”  đề cập đến các vấn đề chủ yếu của chính sách đối ngoại của Trung Quốc với Mỹ, bao gồm:

Các nhân tố quốc tế tác động tới chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ;  Vị trí của Mỹ trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc; Những nhân tố nội bộ tác động tới chính sách đối với Mỹ của thế hệ lãnh đạo thứ năm; Những đặc điểm cơ bản của thế hệ lãnh đạo thứ năm; Những điều chỉnh cơ bản trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ sau Đại hội lần thứ XVIII; Những điều chỉnh trong chính sách đối với Mỹ từ sau Đại hội lần thứ XVIII; 
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa Báo Quân đọi nhân dân Báo Thanh niên Đại đoàn kết Đại biểu nhân dân