Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
MỪNG ĐẢNG, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG XUÂN KỶ HỢI; KỶ NIỆM 62 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (16/2/1957 - 16/2/2019)
Liên kết website
Số lượt truy cập
2425947
Đảng bộ Trường
Đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Sau khi học tập chuyên đề "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân" theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Căn cứ vào chức trách nhiệm vụ được giao, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức của Trường xây dựng bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hạn nộp trong tháng 8/2009 (có mẫu đăng ký ở file đính kèm)

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa