Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH, SỐ 08, ĐƯỜNG THÀNH CỔ, PHƯỜNG VỆ AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH
Liên kết website
Số lượt truy cập
2634186
Đảng bộ Trường
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019
Chiều ngày 15/01/2019, Đảng ủy Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019,nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ năm 2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Về dự Hội nghị, có:Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Văn Tặng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối; Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường cùng các đồng chí Lãnh đạo Trường, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức, đoàn thể và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Năm 2018, là năm có ý nghĩa  quan trọng trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các tổ chức Đảng đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và kết luận của Trung ương; Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đạt được của những năm vừa qua và những điều kiện thuận lợi; khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra và các nhiệm vụ do Tỉnh ủy Bắc Ninh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) triển khai. Báo cáo “Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019” đã nêu rõ: Trong năm 2018, Đảng ủy Trường đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao; tập trung chỉ đạo quyết liệt, năng động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; luôn bám sát các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và vận dụng sáng tạo, phù hợp điều kiện cụ thể của Đảng bộ và Trường; đã lãnh đạo tổ chức thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác, đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và Đảng bộ Trường. Tuy nhiên, việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết năm 2018 của Đảng ủy Trường một số cán bộ, đảng viên  thiếu quyết liệt và hiệu quả chưa cao; Sự phối hợp của các chi bộ khoa, phòng có lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; việc chuẩn bị nội dung một số văn bản, cuộc họp chưa đạt yêu cầu, nên chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với một số công việc chưa cao; Các tổ chức đoàn thể chưa thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng để kịp thời giáo dục, định hướng cho đoàn viên, hội viên; công tác tham mưu cho Đảng ủy còn thiếu tính chủ động, chưa thực sự hiệu quả.

Bước sang năm 2019, Đảng ủy Trường xác định: Tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm chỉnh Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí Thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ, Đảng bộ; đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Trường. 

 

Đồng chí Đỗ Đình Hữu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hữu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận những thành tích đạt được trong năm của Đảng bộ Trường và biểu dương Đảng bộ, Tập thể Đảng ủy Trường đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2018. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong năm 2018 sẽ là tiền đề quan trọng, là kinh nghiệm quý để Đảng bộ Trường lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đồng thời Đảng bộ Trường phải đặc biệt coi trọng lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, nhất là khi thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy của Trường và công tác rà soát quy hoạch nhân sự chuẩn bị Đại hội của các chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Trường nhiệm kỳ tới; Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Trường tiếp tục quan tâm, tạo cơ chế thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả hơn nữa.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Dung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Trường trao Chứng nhận chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

 Để ghi nhận thành tích đã đạt được của các tập thể và cá nhân trong năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018” và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên” cho Đảng bộ Trường; Đảng ủy Trường đã trao tặng Giấy khen cho Chi bộ Khoa Lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 07 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018./. 


Tin: Phạm Tuấn Anh

Ảnh: Bùi Thị Hồng Thư

 


 

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa