Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025 - TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Liên kết website
Số lượt truy cập
3445472
Đảng bộ Trường
Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2022
Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ về tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2020 - 2022; Kế hoạch số 03-KH/CB ngày 14 tháng 12 năm 2019 của Chi bộ Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (nay là Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở) về tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, sáng ngày 11/02/2020, tại Hội trường Tầng 5 Nhà Hiệu bộ của Trường, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở long trọng tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường.
Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Bí thư chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020; Tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Khối các CQ&DN tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Các báo cáo trình Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua.

 
Đồng chí Nguyễn Chí Tấn - Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó hiệu trưởng Trường  phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Tấn Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường đánh giá cao về vai trò lãnh, chỉ đạo của Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Trường, đồng thời định hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 để có giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.

Phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội đã xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ và năng lực công tác để bầu vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Với sự tín nhiệm cao của đảng viên tại Đại hội, đồng chí Trần Ánh Ngọc đã được bầu làm Bí thư và đồng chí Trần Thanh Bình đã được bầu làm Phó Bí thư nhiệm kỳ mới.


Đại biểu khách mời và đảng viên của Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở
tham dự Đại hội, nhiệm kì 2020-2022

 Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và phát động chương trình thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đã đề ra, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.


Tin và ảnh: Trần Thanh Bình, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa