Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH, SỐ 08, ĐƯỜNG THÀNH CỔ, PHƯỜNG VỆ AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH
Liên kết website
Số lượt truy cập
2553672
Hoạt động của Trường
Hội nghị Cán bộ - Công chức năm 2012
Ngày 13 tháng 01 năm 2012, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức. Hội nghị có sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn nhà trường.

Đồng chí Trần Quang Nam, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Năm 2011, trong điều kiện có cả thuận lợi và khó khăn, hoạt động của Trường đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tổ chức quản lý đào tạo, bồi dưỡng 19 lớp, hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được giao là 03 lớp. Mở rộng quy mô đào tạo chính quy tập trung, giảm dần quy mô đào tạo vừa làm vừa học. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức đào tạo trình độ đại học, đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; Thực hành tiết kiệm, chăm lo cải thiện đời sống cán bộ, công chức, người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước đối với nguồn thu sự nghiệp. Bản báo cáo cũng nêu ra những hạn chế yếu kém như: Quá trình đào tạo, bồi dưỡng còn một số mặt hạn chế. Một số ít giảng viên chậm đổi mới phương pháp giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên nhìn chung còn yếu. Sự phối hợp giữa các khoa, phòng còn thiếu chủ động, chưa đồng bộ. Công tác hành chính quản trị có một số mặt còn bất cập. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đặt nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên cả về chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức về thực tiễn của tỉnh; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng hiện đại. Theo đó, nhiệm vụ cụ thể đã được đặt ra cho từng khoa, phòng trong nhà trường để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, bản báo cáo đã nêu ra một số giải pháp chủ yếu, thiết thực.

           

Thay mặt BCH Công đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Tiệm, Chủ tịch Công đoàn đã có bản Báo cáo Hoạt động công đoàn tại Hội nghị. Năm 2011, Công đoàn đã hoàn thành tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thực hiện tốt các phong trào thi đua, chăm lo đời sống, thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, quan tâm chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn, cũng như các công tác khác như tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, công tác nữ công, công tác kiểm tra và công tác tài chính công đoàn. Phương hướng đề ra trong năm 2012 là tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý, xây dựng Trường và đại diện bảo vệ quyền và lợi ích lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, cũng như hoàn thành tốt mọi mặt công tác khác. Nhiệm vụ cụ thể được xác định bằng việc đặt ra những chỉ tiêu phấn đấu, xác định những nhiệm vụ chủ yếu và nêu các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác công đoàn năm 2012.          

Toàn thể cán bộ, công chức đã tán thành với phần đánh giá công tác năm 2011 của Trường về những chuyển biến tích cực, những thành tựu quan trọng đã đạt được. Hội nghị đã có sự tham góp ý kiến sôi nổi của các cán bộ, công chức và đoàn viên Công đoàn Trường. Các ý kiến thảo luận tập trung vào việc bàn biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác của Trường, của Công đoàn, những giải pháp nhằm tiết kiệm chi để nâng cao đời sống có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các ý kiến và biện pháp đưa ra đều thiết thực, mang tính xây dựng cao, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra năm 2012.

 
 
Phạm Thị Thu Huyền

 

Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

 

 
 
  
 
 
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa