Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - Số 08 đường Thành Cổ - phường vệ An - thành phố Bắc Ninh
Liên kết website
Số lượt truy cập
2089330
thuc pham chuc nang Báo bắc ninh
Hoạt động của Trường
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (16/2/1957 - 16/2/2012)
Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, kỷ niệm vừa tròn 55 năm ngày thành lập, được sự đồng ý của thường trực Tỉnh uỷ, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường (16/2/1857 – 16/2/2012). Đến dự buổi gặp mặt, có các đại biểu: TS. Nguyễn - Sỹ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí nguyên lãnh đạo trường qua các thời kỳ. TS. Trần Quang Nam, Tỉnh uỷ viên, Bí thư đảng uỷ, Hiệu trưởng, các đồng chí lãnh đạo trường và toàn thể cán bộ, giảng viên, công chức và người lao động, cùng đại diện học viên các lớp, học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính chính quy K31, lớp Cán bộ đoàn đã đến dự.

M đu bui gp mt, TS. Trn Quang Nam trình bày din văn k nim, ôn li truyn thng 55 năm xây dng và phát trin, trong đó, đng chí cũng nêu nhng nhim v ch yếu ca trường nhm đáp ng nhim v đào to bi dưỡng cán b, góp phn xây dng và phát trin tnh Bc Ninh tr thành tnh công nghip vào năm 2015 và thành ph trc thuc trung ương vào năm 2020.

            Thay mt Ban Thường v tnh u, TS. Nguyn - S, Phó Bí thư Thường trc tnh u, Ch tch Hi đng nhân dân tnh, nguyên Hiu trưởng Trường Chính tr Nguyn Văn C, có bài phát biu tâm huyết ghi nhn, hoan nghênh, chúc mng  nhng thành tu ca trường qua 55 năm xây dng và phát trin, đc bit là trong 15 năm tái lp tnh Bc Ninh, xng đáng mang tên Tng Bí thư Nguyn Văn C - nhà lãnh đo xut sc ca Đng. Đng chí nhn đnh: trước bi cnh mi, thi cơ luôn luôn đi đôi vi thách thc, nhà trường cn phát huy nhng truyn thng tt đp, n lc phn đu đ đóng góp vào s phát trin chung ca tnh. Đng chí hoan nghênh bn báo cáo đy đ ca đng chí Trn Quang Nam, Bí thư đng u, Hiu trưởng nhà trường v kết qu thc hin nhim v năm va qua và phương hướng trong năm ti. Tiếp ti, nhà trường cn chú trng hướng ti nâng cao cht lượng đào to, tăng quy mô đào to chính quy tp trung, gim dn hình thc đào to va làm va hc, duy trì hình thc liên kết đào to đi hc, bám sát vi nhu cu thc tế, gn cơ s lý lun vi thc tin cuc sng, đáp ng nhu cu, nhim v trong thi kỳ mi.

            Trong không khí đm m ca bui gp mt, đng chí Nguyn Công Xê, nguyên Hiu trưởng nhà trường thi kỳ 1991 – 2000 gi gm s tin tưởng vng chc tp th lãnh đo và toàn th cán b công chc tiếp ni truyn thng 55 năm, xây dng nhà trường ngày càng phát trin, đáp ng được lòng mong đi ca Đng b và nhân dân tnh Bc Ninh.

            Ging viên Trn Th Hu - Phó trưởng khoa Lý lun Mác – Lênin, Tư tưởng H Chí Minh thay mt cán b ging viên tr phát biu th hin nim t hào v ngôi trường có b dày hơn na thế k, gi li tri ân đến các thế h cán b, ging viên, công chc đã tng công tác ti trường qua các thi kỳ; nguyn không ngng n lc phn đu hoàn thành nhim v.

            Cũng trong bui gp mt, được s đng ý ca UBND tnh Bc Ninh, Trường Chính tr Nguyn Văn C công b và trao bng khen, danh hiu thi đua đi vi các cá nhân, tp th ca trường năm 2011 theo Quyết đnh ca UBND Tnh.

            Kết thúc bui gp mt, lãnh đo tnh và nhà trường trng cây trong khuôn viên nhà trường đánh du mc son lch s 55 năm truyn thng v vang ca Trường Chính tr Nguyn Văn C tnh Bc Ninh.
 
Phạm Thị Thu Huyền
Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa