Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2018) - KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ (3/12/1908 - 3/12/2018)
Liên kết website
Số lượt truy cập
2286990
Hoạt động của Trường
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính vừa làm vừa học huyện Tiên Du, khóa 7 (2017 - 2019)
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của Trường đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh phê duyệt, sáng ngày 25 tháng 5 năm 2017, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Huyện ủy Tiên Du tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Tiên Du, khóa 7 (2017 - 2019), dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và dự nguồn các chức danh này trong ngành giáo dục và một số cơ quan, ban ngành của huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện Tiên Du.

Tới dự buổi lễ có ThS Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Du; các đồng chí là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy Tiên Du, đại diện các khoa, phòng của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và đông đủ học viên của lớp.

Theo kế hoạch, khóa học được thực hiện từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2019. Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, gồm 7 phần học và nghiên cứu thực tế cuối khóa, ôn thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa với tổng số 1056 tiết.

Qua khóa học, các học viên sẽ đ­ược tiếp thu những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung về hệ thống chính trị, nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình, nhiệm vụ của địa phương; được trang bị phương pháp đúng đắn, khoa học nhằm vận dụng kiến thức đó vào quá trình công tác nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị; năng lực tổ chức thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sởcủng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới của đất nước và địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, góp phần đạt đến lợi ích công, xác lập sự xác tín về trách nhiệm chính trị của người học đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Đ/c Nguyễn Chí Tấn- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phát biểu tại Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Tiên Du, khóa 7 (2017 - 2019)

         Phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học, ThS Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã nêu rõ sự cần thiết của việc đào tao, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong điều kiện Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước. Trong điều kiện đó, đòi hỏi mỗi học viên của khóa học phải xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn; xây dựng kế hoạch, có phương pháp học tập khoa học biết vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác và trung thực trong học tập; chấp hành nghiên túc mọi nội quy, quy định của khóa học;  xây dựng tập thể lớp đoàn kết, phấn đấu hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình học tập với kết quả cao nhất. Mỗi cán bộ, giảng viên của Trường cần tích cực, chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bảo đảm cho khóa học diễn ra đúng kế hoạch và đạt kết quả cao.  

 

Đ/c Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Tiên Du phát biểu tại Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Tiên Du, khóa 7 (2017 - 2019)

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Du đã quán triệt những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia khóa học; đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tiếp tục quan tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện Tiên Du để khóa học đạt được kết quả cao nhất./.

 Tin: Phòng Đào tạo

  Ảnh: Phòng NCKH-TT-TL.

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa