Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - Số 08 đường Thành Cổ - phường vệ An - thành phố Bắc Ninh
Liên kết website
Số lượt truy cập
2132754
thuc pham chuc nang Báo bắc ninh
Hoạt động của Trường
LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC HUYỆN LƯƠNG TÀI, KHOÁ 5 (2015-2017)
Chiều ngày 20/6/2017, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Tài tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp LLCT- HC vừa làm vừa học huyện Lương Tài, khoá 5 (2015 - 2017).Dự lễ bế giảng: đại biểu Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ các đồng chí: ThS. Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường; các đồng chí trong Tập thể lãnh đạo Trường và đại diện các khoa, phòng của Trường; đại biểu huyện Lương Tài có: đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy Lương Tài; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lương Tài và 77 học viên của khóa học được công nhận tốt nghiệp.

Lớp Trung cấp LLCT- HC vừa làm vừa học huyện Lương Tài, khoá 5 (2015-2017) được khai giảng ngày 08/9/2015. Sau gần 19 tháng học tập và rèn luyện, học viên đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản và có hệ thống về lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư­ t­ưởng Hồ Chí Minh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; Nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân.v.v. Trên cơ sở đó, đã giúp cho các đồng chí học viên hình thành, phát triển thế giới quan và phương pháp luận khoa học; có đư­ợc bản lĩnh chính trị cần thiết để bảo vệ và vận dụng sáng tạo những tri thức lý luận đã tiếp thu được; góp phần nâng cao hơn nữa phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; năng lực lãnh đạo, quản lý và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả khóa học, 77 học viên của Lớp đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp Bằng Trung cấp LLCT-HC. Trong đó: Số học viên tốt nghiệp xếp loại Giỏi: 11 đồng chí (14,29%); xếp loại Khá: 62 đồng chí (80.52%); xếp loại Trung bình: 4 đồng chí (5.19%). Đây là khóa học có kết quả học tập của học viên cao hơn so với các khóa học có cùng hình thức đào tạo mở tại Trường và các huyện, thành phố, thị xã trước đây.

ThS. Nguyễn Thị Dung, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phát biểu tại Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức vừa làm vừa học huyện Lương Tài khóa 5 (2015-2017)

Đồng chí ThS. Nguyễn Thị Dung, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư huyện Lương Tài trao Giấy khen và Bằng tốt nghiệp cho học viên  lớp Trung cấp LLCT - HC hình thức vừa làm vừa học huyện Lương Tài khóa 5 (2015-2017)

ThS. Nguyễn Thị Dung, TUV, Hiệu trưởng trao Bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức vừa làm vừa học huyện Lương Tài khóa 5 (2015-2017)

ThS. Nguyễn Chí Tấn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trao Bằng tốt nghiệp cho học viên  lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức vừa làm vừa học huyện Lương Tài khóa 5 (2015-2017)

Phát biểu bế giảng khóa học, ThS. Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy Lương Tài khẳng định: khóa học đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và mục tiêu đề ra; ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện của các đồng chí học viên; đánh giá cao kết quả mà lớp học đã đạt được. Lãnh đạo Trường và Huyện ủy Lương Tài cũng ghi nhận và biểu dương về tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng trong giảng dạy, phối hợp tổ chức, quản lý lớp của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và chỉ rõ những vấn đề cần khắc phục để tổ chức, quản lý tốt hơn đối với các khóa đào tạo sắp tới. Các đồng chí Lãnh đạo Trường và Huyện ủy Lương Tài cũng bày tỏ tin tưởng các học viên sẽ vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng tiếp thu được vào thực tiễn công tác và cuộc sống; đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Ghi nhận những thành tích đạt được của học viên Lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức vừa làm vừa học huyện Lương Tài, khóa 5 (2015-2017), Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Tài đã quyết định khen thưởng cho 09 học viên có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện./.

Tin: Phòng Đào tạo

 

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa