Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - Số 08 đường Thành Cổ - phường vệ An - thành phố Bắc Ninh
Liên kết website
Số lượt truy cập
2132751
thuc pham chuc nang Báo bắc ninh
Hoạt động của Trường
Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Thuận Thành, khóa 8 (2017 - 2019)
Ngày 11 tháng 7 năm 2017, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Thành tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Thuận Thành, khóa 8 (2017 - 2019), dành cho cán bộ quản lý và dự nguồn các chức danh quản lý trong ngành giáo dục; một số phòng, ban của huyện và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đến dự Lễ khai giảng, đại biểu huyện Thuận Thành có: đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trưởng các ban Xây dựng Đảng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Đại biểu Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ có đồng chí: ThS. Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đại diện cán bộ quản lý các khoa, phòng của Trường và 81 học viên.

 

ThS. Nguyễn Chí Tấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phát biểu tại Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức vừa làm vừa học huyện Thuận Thành, khóa 8 (2017 - 2019)

Phát biểu khai giảng khóa học, Thạc sỹ Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã nêu rõ ý nghĩa việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế sâu rộng và đảng cầm quyền. Đồng chí Phó Hiệu trưởng quán triệt sâu sắc tới toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức của Trường cần tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy với phương pháp phù hợp; phối hợp thực hiện thiện tốt công tác quản lý lớp. Mỗi học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn; chủ động xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập phù hợp; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trong học tập; gắn học tập, nghiên cứu lý luận với thực tiễn công tác; chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định; xây dựng tập thể lớp đoàn kết, gắn bó; khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa học.

Đ/c Nguyễn Thị Liên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thuận Thành phát biểu tại Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức vừa làm vừa học huyện Thuận Thành, khóa 8 (2017 - 2019)

Phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ được cử đi học, đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thuận Thành đã yêu cầu mỗi học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn; chủ động khắc phục khó khăn và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đào tạo của Trường, tập trung học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa học; các cơ sở và cơ quan, đơn vị cần tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ yên tâm học tập. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cần phối hợp với cán bộ của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác quản lý lớp.

Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Thuận Thành, khóa 8 (2017 - 2019) bắt đầu học tập từ tháng 8 năm 2017. Trong thời gian diễn ra khóa học, học viên của lớp sẽ được tiếp thu và nghiên cứu có hệ thống kiến thức của 7 phần học với những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các lĩnh vực của đời sống xã hội; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ, đoàn thể nhân dân và kỹ năng lãnh đạo quản lý; đi nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận tốt nghiệp. Nội dung, chương trình đào tạo của khóa học sẽ thực hiện theo quy chế đào tạo năm 2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành./.

 

 

Tin: Phòng Đào tạo

Ảnh: Phòng NCKH-TT-TL.

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa