Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - Số 08 đường Thành Cổ - phường vệ An - thành phố Bắc Ninh
Liên kết website
Số lượt truy cập
2132745
thuc pham chuc nang Báo bắc ninh
Hoạt động của Trường
Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức Chính quy, khóa 37 (2017 - 2018)
Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức Chính quy, khóa 37 (2017 - 2018).
Dự Lễ khai giảng có đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Trường; cán bộ quản lý khoa, phòng và toàn thể cán bộ, giảng viên của Trường cùng 59 học viên của lớp là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, các phòng ban của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện và dự nguồn các chức danh trên.

 

ThS. Nguyễn Thị Dung, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phát biểu tại Lễ Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức chính quy khóa 37 (2017-2018)

Phát biểu khai giảng khóa học, Thạc sỹ Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ nêu rõ sự cần thiết của việc học tập lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ cấp cơ sở nói riêng trong bối cảnh đất nước và tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng chí Hiệu trưởng quán triệt: mỗi học viên cần xác định động cơ và thái độ học tập đúng đắn, tự giác, chủ động và sáng tạo trong học tập, rèn luyện; xây dựng tập thể lớp đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa học. Đối với nhà trường, đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên và viên chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với nhiệm vụ được giao, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý, phục vụ; tạo những điều kiện tốt nhất cho học viên trong quá trình học tập và rèn luyện.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức chính quy khóa 37 (2017-2018)

Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức Chính quy khóa 37 (2017-2018) bắt đầu học tập từ 14 tháng 8 năm 2017. Trong thời gian 6 tháng, học viên của lớp sẽ được tiếp thu và nghiên cứu nội dung của 7 phần học bao gồm những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các lĩnh vực của đời sống xã hội; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ, đoàn thể nhân dân và kỹ năng lãnh đạo quản lý; đi nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa. Nội dung, chương trình đào tạo của khóa học được thực hiện theo quy chế đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành./. 

 

Tin: Phòng Đào tạo

Ảnh:  Phòng NCKH-TT-TL.

 

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa