Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH, SỐ 08, ĐƯỜNG THÀNH CỔ, PHƯỜNG VỆ AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH
Liên kết website
Số lượt truy cập
2553626
Hoạt động của Trường
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Gia Bình, khóa 7 (2017 - 2019)
Ngày 18 tháng 01 năm 2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gia Bình, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Huyện ủy Gia Bình tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Gia Bình, khóa 7 (2017 - 2019) dành cho cán bộ, công chức, cấp cơ sở, một số ban, ngành và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của huyện Gia Bình.

Tới dự buổi lễ, đại biểu của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, có: ThS Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đại diện cán bộ quản lý các khoa, phòng của Trường; đại biểu của huyện Gia Bình có: đồng chí Nguyễn Quang Tôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Bình, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy và đông đủ học viên của lớp.

Theo kế hoạch, Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học huyện Lương Tài, khóa 7 (2017 - 2019) sẽ được thực hiện từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2019. Khóa học sẽ trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung về hệ thống chính trị, nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Qua đó, học viên sẽ có phương pháp đúng đắn, khoa học nhằm vận dụng kiến thức đó vào quá trình công tác nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị; năng lực tổ chức thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sởcủng cố niềm tin và bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự nghiệp đổi mới của đất nước và địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần xứng đáng vào nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ của bản thân và cơ quan, đơn vị công tác.

 Phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học, ThS Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã nêu rõ sự cần thiết của việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh;  lãnh đạo đất nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh yêu cầu: mỗi học viên của khóa học phải xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập, đề cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện; yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với nhiệm vụ được giao, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong quá trình học tập và rèn luyện. Đối với chủ nhiệm lớp và đồng chủ nhiệm lớp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát lớp học và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý học viên. Các đơn vị có liên quan cần tạo những điều kiện thuận lợi nhất để học viên theo học chấp hành đầy đủ nội dung, chương trình đào tạo.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng Trưởng Chính trị Nguyễn Văn Cừ phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Quang Tôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Bình đã quán triệt những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia khóa học; đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ thường xuyên quan tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện Gia Bình để khóa học đạt được kết quả cao nhất./.

Tin: Phòng Đào tạo;

Ảnh Phòng Nghiên cứu KH - TT - TL

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa