Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH, SỐ 08, ĐƯỜNG THÀNH CỔ, PHƯỜNG VỆ AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH
Liên kết website
Số lượt truy cập
2553718
Hoạt động của Trường
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức chính quy, khóa 38 (2018 - 2019)
Chiều ngày 06 tháng 8 năm 2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức Chính quy, khóa 38 (2018 - 2019).Dự Lễ khai giảng có đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Trường; cán bộ quản lý khoa, phòng và cán bộ, giảng viên của Trường cùng toàn thể học viên của lớp là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, các phòng ban của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện và dự nguồn các chức danh trên.


ThS. Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường phát biểu khai giảng lớp học

Theo kế hoạch đào tạo, Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức Chính quy khóa 38 (2018-2019) bắt đầu học tập từ  ngày 13 tháng 8 năm 2018 và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2019. Trong quá trình học tập,  học viên của lớp sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ, đoàn thể nhân dân và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Bắc Ninh… Nội dung, chương trình đào tạo của khóa học được thực hiện theo quy chế đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành của Trường. Phát biểu khai giảng khóa học, ThS Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã nêu rõ sự cần thiết của việc học tập  nâng cao trình độ lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bối cảnh khi đất nước ta và tỉnh Bắc Ninh đang trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng văn minh, hiện đại. Xuất phát từ ý nghĩa đó, đồng chí Phó Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu: Mỗi học viên phải xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập, đề cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện; xây dựng tập thể lớp và chi bộ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học. Để góp phần vào thành công của khóa học, đồng chí Phó Hiệu trưởng yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với nhiệm vụ được giao, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy; tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong quá trình học tập và rèn luyện; chủ nhiệm lớp phối hợp giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý học viên. Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tạo những điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học./. 

Tin, Ảnh: Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng - Nghiên cứu khoa học

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa