Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH, SỐ 08, ĐƯỜNG THÀNH CỔ, PHƯỜNG VỆ AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH
Liên kết website
Số lượt truy cập
2634198
Hoạt động của Trường
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học thị xã Từ Sơn, khóa 7(2018 - 2020)
Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Từ Sơn, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Thị ủy Từ Sơn tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học thị xã Từ Sơn, khóa 7 (2018 - 2020) dành cho cán bộ đương chức hoặc dự nguồn các chức danh quản lý của các trường học và một số cơ quan, đơn vị của thị xã.
Tới dự buổi lễ, đại biểu của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, có: ThS Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đại diện cán bộ quản lý các khoa, phòng của Trường; đại biểu của thị xã Từ Sơn có: đồng chí Trần Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Toán, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đại diện lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Từ Sơn cùng toàn thể học viên của lớp.


ThS Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường
 phát biểu khai giảng lớp học

Theo kế hoạch, Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học thị xã Từ Sơn, khóa 7 (2018 - 2020) sẽ diễn ra từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2020.

Qua khóa đào tạo, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung về hệ thống chính trị, nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Bắc Ninh… Qua đó, học viên sẽ có phương pháp đúng đắn, khoa học nhằm vận dụng kiến thức đó vào quá trình công tác nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị; năng lực tổ chức thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở;  góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị công tác; nhằm đạt đến lợi ích công, xác lập sự xác tín về trách nhiệm chính trị của người học đối với Đảng, nhà nước và nhân dân.

Phát biểu khai giảng khóa học, ThS Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã nêu rõ sự cần thiết của việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo đất nước đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đồng chí Phó Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu: Mỗi học viên tham gia khóa học phải xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập, đề cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện; xây dựng tập thể lớp đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học; đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với nhiệm vụ được giao, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy; tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong quá trình học tập và rèn luyện. Chủ nhiệm lớp phối hợp với giảng viên giảng dạy thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý học viên. Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tạo những điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học. 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Toán, Phó Bí thư  Thường trực Thị ủy Từ Sơn đã quán triệt những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia khóa học; các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ học tập; đồng thời bày tỏ mong muốn Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ thường xuyên quan tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thị xã Từ Sơn để khóa học đạt được kết quả cao nhất.

Nhân dịp khai giảng khóa học, Thường trực Thị ủy Từ Sơn đã tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo Lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức vừa làm vừa học thị xã Từ Sơn, khóa 7 (2018-2020).
 

Đồng chí Trần Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Từ Sơn
 tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo lớp 
.

Tin: Phòng QLĐT,BD,NCKH

Ảnh: Phòng TCHC- TL
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa