Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH, SỐ 08, ĐƯỜNG THÀNH CỔ, PHƯỜNG VỆ AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH
Liên kết website
Số lượt truy cập
2634194
Hoạt động của Trường
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học ngành Điện lực Bắc Ninh, khóa 1(2018 - 2020)
Sáng ngày 08 tháng 12 năm 2018, tại Công ty Điện lực Bắc Ninh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học ngành Điện lực Bắc Ninh, khóa 1 (2018 - 2020) dành cho cán bộ, đảng viên trong ngành Điện lực Bắc Ninh.
Tới dự buổi lễ, đại biểu của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, có: ThS. Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đại diện cán bộ quản lý các khoa, phòng của Trường; đại biểu của Công ty Điện lực Bắc Ninh, có đồng chí Nguyễn Thu Thủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh cùng toàn thể học viên của lớp.

 

 ThS. Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường 
phát biểu khai giảng lớp học

Theo kế hoạch, Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học ngành Điện lực Bắc Ninh, khóa 1 (2018 - 2020) diễn ra từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2020. Khóa đào tạo sẽ trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung về hệ thống chính trị, nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Bắc Ninh… Qua đó, sẽ giúp học viên có phương pháp nhận thức và hành động đúng đắn, khoa học trên cơ sở vận dụng kiến thức đã tiếp thu được  nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị; năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; nhằm đạt đến lợi ích công, xác lập uy tín và trách nhiệm chính trị của người học đối với Đảng, nhà nước và nhân dân.

Phát biểu khai giảng khóa học, ThS Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã nêu rõ sự cần thiết của việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo đất nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; tỉnh Bắc Ninh trong quá trình xây dựng để trở thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Đồng thời, đồng chí Phó Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu: Mỗi học viên tham gia khóa học phải xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập, đề cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện; xây dựng tập thể lớp đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học; đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với nhiệm vụ được giao, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy; tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong quá trình học tập và rèn luyện. Chủ nhiệm lớp phối hợp với giảng viên giảng dạy thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý học viên. Công ty Điện lực Bắc Ninh và các đơn vị trực thuộc cần tạo những điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học. 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thu Thủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh đã quán triệt những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia khóa học; các cơ quan, đơn vị có cán bộ học tập; đồng thời bày tỏ mong muốn Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ thường xuyên quan tâm để khóa học đạt được kết quả cao nhất./.

 

Tin: Nguyễn Đắc Thu - Phòng QLĐT,BD,NCKH
Ảnh: Phòng TCHC- TL

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa