Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG - MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN, CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Liên kết website
Số lượt truy cập
2888228
Hoạt động của Trường
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức Chính quy, khóa 39 (2019 - 2020)
Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2019, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ long trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức Chính quy, khóa 39 (2019 - 2020).
Dự Lễ khai giảng, đại biểu các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Bắc Ninh, có: Đồng chí Trần Thị Ngọc Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Chung Hà, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí  Ngô Văn Luyến, Phó Văn phòng UBND tỉnh; 

Đại biểu của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, có: ThS. Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí cán bộ quản lý khoa, phòng và toàn thể cán bộ, giảng viên cùng 51 học viên của lớp là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, các phòng ban của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện và dự nguồn các chức danh trên.
 

ThS. Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường 
phát biểu khai giảng lớp học

 Phát biểu khai giảng khóa học, ThS Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường đã nêu rõ sự cần thiết của việc học tập, nâng cao trình độ LLCT đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bối cảnh khi đất nước ta và tỉnh Bắc Ninh đang trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng văn minh, hiện đại. Xuất phát từ ý nghĩa đó, đồng chí Phó Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu: Mỗi học viên phải xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập, đề cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện; xây dựng tập thể lớp và chi bộ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học. 

Để góp phần vào thành công của khóa học, đồng chí Phó Hiệu trưởng yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với nhiệm vụ được giao, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy; tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong quá trình học tập và rèn luyện; chủ nhiệm lớp phối hợp giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý học viên. Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tạo những điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học. 

Theo kế hoạch, Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức Chính quy khóa 39 (2019-2020) bắt đầu học tập từ  ngày 24/6/2019 đến tháng 02/2020. Trong thời gian 6 tháng, học viên của lớp sẽ được tiếp thu và nghiên cứu nội dung của 7 phần học, bao gồm: Những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ, đoàn thể nhân dân và kỹ năng lãnh đạo quản lý; tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Bắc Ninh… Nội dung, chương trình đào tạo của khóa học được thực hiện theo quy chế đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành./. 

 Tin: Nguyễn Đắc Thu, Phòng QLĐT,BD,NCKH
Ảnh: Phòng TCHC- TL

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa