Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG - KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09.7.1912 - 09.7.2020)
Liên kết website
Số lượt truy cập
3183397
Hoạt động của Trường
Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 - năm 2020
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 của Trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh, sáng ngày 09/5/2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1- năm 2020.

Dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng Trường; các đồng chí cán bộ quản lý các khoa, phòng của Trường và toàn thể học viên Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 1 năm 2020.

Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước, bộ máy hành chính nhà nước, rèn luyện đạo đức công vụ và kỹ năng thực thi công vụ, tăng cường ý thức phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực công tác của công chức ngạch chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu  Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng một Chính phủ kiến tạo, phát triển; Chính phủ hành động; Chính phủ phục vụ.

Phát biểu khai giảng, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng khẳng định ý nghĩa của khóa học đối với mỗi cán bộ, công chức ngạch chuyên viên. Đồng chí yêu cầu học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Trường; tích cực học tập, trao đổi và thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các khoa, phòng chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để khóa học thành công;

Theo kế hoạch, Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 sẽ diễn ra từ tháng 5/2020 và sẽ hoàn thành các nội dung chương trình bồi dưỡng trong tháng 9/2020./. 

                                                                                   Tin:  Phòng QLĐT&NCKH

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa