Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025 - TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Liên kết website
Số lượt truy cập
3366393
Hoạt động của Trường
Tổ chức các lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 1929-QĐ/HVCTQH, ngày 28/5/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Học viện, tại Công văn số 649- CV/HVCTQG ngày 29/5/2020 về việc đề nghị mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, ngày 10/6/2020 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã phối hợp với Cục Đào tạo - Bộ Công an tổ chức Khai giảng các Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Lớp A và Lớp B).

Lớp Bồi dưỡng được tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 10 đến 19/6/2020 có tổng số 163 học viên, là cán bộ Công an đến từ 22 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra, đã tốt nghiệp đại học trở lên, được Bộ Công an đề xuất tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí  Nguyễn Chí Tấn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

trao Giấy xác nhận có trình độ lý luận chính trị tương đương Trung cấp LLCT cho các học viên

 Nội dung, chương trình bồi dưỡng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành, sự chỉ đạo thực hiện, gồm: 17 chuyên đề, 01 bài tiểu luận do các giảng viên có kiến thức, có năng lực, kinh nghiệm thực tế của Trường giảng dạy, hướng dẫn và 02 báo cáo thực tế do các đồng chí Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh và Lãnh đạo Công an Bắc Ninh giới thiệu.

Qua học tập, học viên được bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Từ đó, giúp học viên nâng cao nhận thức, năng lực, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao ở cơ quan, đơn vị.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, 100% học viên của 02 lớp đã được công nhận hoàn thành Chương trình Bồi dưỡng và được cấp Giấy xác nhận có trình độ lý luận chính trị tương đương Trung cấp Lý luận chính trị.

Tin và ảnh: Phòng QLĐT & NCKH

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa