Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - Số 08 đường Thành Cổ - phường vệ An - thành phố Bắc Ninh
Liên kết website
Số lượt truy cập
2132744
thuc pham chuc nang Báo bắc ninh
Tin tổng hợp
HỘI NGHỊ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI CÁC BAN, CƠ QUAN ĐẢNG NĂM 2017
Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2017 vừa được Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy - Trưởng Khối thi đua các Ban, cơ quan Đảng tổ chức vào chiều ngày 22/3/2017.Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng 11 đơn vị thuộc Khối: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Trưởng Khối thi đua; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Báo Bắc Ninh; Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy - Trưởng Khối thi đua đã trình bày các bản dự thảo: Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua; Quy chế thi đua, khen thưởng; nội dung giao ước thi đua và thang điểm đánh giá thi đua Khối các Ban, cơ quan Đảng năm 2017 để các đơn vị thảo luận, góp ý kiến. Trên cơ sở thảo luận, các Ban, cơ quan Đảng trong Khối thi đua cùng nhau quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ: Thường xuyên chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; tuyên truyền, thực hiện tốt công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, của quê hương, đất nước và các ngành… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2017.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chứng kiến Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2017

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: các cơ quan khối cần tập trung quán triệt, tuyên truyền, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2017. Sau khi ký giao ước thi đua, cá cơ quan cần triển khai công tác thi đua kịp thời để cán bộ, đảng viên, người lao động đăng ký thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh năm 2017.

Sau khi thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo thuộc 11 đơn vị trong Khối tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2017./.

                                                                            Tin, ảnh: Phòng TC-HC-QT

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa