Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
MỪNG ĐẢNG, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG XUÂN KỶ HỢI; KỶ NIỆM 62 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (16/2/1957 - 16/2/2019)
Liên kết website
Số lượt truy cập
2425995
Tin tổng hợp
TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH
Sáng ngày 08/11/2017, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1957 – 2017), GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tới dự chúc mừng và có bài phát biểu quan trọng. Sau đây, Website: htt://www.nvc-bn.edu.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
“Thưa đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh!
Thưa các vị đại biểu khách quý!
 Thưa toàn thể các đồng chí!
Nhân dịp về dự lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày thành lập Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, được gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, ban, ngành của địa phương, được chung vui với các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, học viên của nhà trường, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, học viên nhà trường lời chào thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!
Thưa toàn thể các đồng chí,
Trường chính trị tỉnh Bắc Ninh có vinh dự lớn được mang tên đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam – Người con ưu tú của vùng đất địa linh nhân kiệt Bắc Ninh. 60 năm qua, kể từ khi Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thành lập Trường đến nay, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lịch sử truyền thống 60 năm của nhà trường được viết lên bởi các thế hệ cán bộ, giảng viên và hàng vạn lượt học viên đã và đang công tác, học tập tại trường thực sự đã trở thành giá trị nền tảng, là động lực to lớn để nhà trường tiếp tục xây dựng và phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH trên quê hương văn hiến và giàu truyền thống cách mạng.
60 năm qua, vượt lên rất nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chăm lo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng và uy tín, tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của tỉnh Bắc Ninh. Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, gồm nhiều thế hệ kế tiếp nhau và hiện tại ở năm thứ 60 Trường có 52 cán bộ, giảng viên trong đó 09 giảng viên chính và tương đương,  25 thạc sỹ, 02 là đang là nghiên cứu sinh. Đó là những cán bộ, giảng viên thực sự có tâm huyết và trí tuệ trong sự nghiệp "huấn luyện cán bộ", "công việc gốc của Đảng" như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy.
Với chức năng là cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thông chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý, Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng vạn lượt cán bộ cho tỉnh với nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng rất đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu cơ bản về số lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Nhà trường đã luôn bám sát và quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, gắn với thực tiễn của địa phương; ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học. Chỉ tính 05 năm gần đây nhà trường đã mở được 97 lớp, đào tạo, bồi dưỡng 13.371 học viên, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.
Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường tiếp tục được đẩy mạnh. Các hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên đề, biên soạn các tài liệu bồi dưỡng chức danh, biên soạn Tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”, biên soạn Lịch sử 60 năm trường chính trị Nguyễn Văn Cừ … nhằm phục vụ việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn chú trọng các công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn địa phương, 5 năm gần đây, nhà trường đã thực hiện 03  đề tài khoa học cấp tỉnh, 21 đề tài khoa học cấp cơ sở. Đây thực sự là những con số, những việc làm có ý nghĩa khẳng định những cố gắng vượt bậc của Nhà trường trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được Đảng và nhà nước giao cho.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, học viên  của Nhà trường từng bước được hiện đại hóa.
Với bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà trường đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, được Đảng và Nhà nước ghi nhận với nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương lao động từ hạng Ba đến hạn Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, được tặng nhiều bằng khen của  Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Năm học 2016-2017, nhà trường đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của các trường chính trị khu vực Đồng bằng Sông Hồng.
Thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong 60 năm qua, nhất là sự cố gắng và tiến bộ trong những năm gần đây.
Thưa toàn thể các đồng chí,
Kỷ niệm 60 năm truyền thống của nhà trường là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử phát triển của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, tin yêu và tự hào hơn với những thành quả mà nhà trường đã đạt được, đồng thời đây cũng là cơ hội để tổng kết rút ra những bài học thiết thực, thấy rõ những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Thay mặt lãnh đạo  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh , tôi đề nghị nhà trường tập trung làm tốt một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới như sau:
Một là, nằm trong hệ thống trường Đảng của cả nước, Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh cần tham mưu tích cực với tỉnh ủy để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm góp phần thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị đã đặt ra là: “ Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN”.
Hai là, chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đối với chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; liên kết mở các lớp Cao cấp lý luận chính trị và sau đại học để tạo bước đột phá mới về chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, chủ động đề xuất các loại hình đào tạo, bồi dưỡng gắn với các điều kiện đặc thù của tỉnh và của Trường đề đáp ứng yêu cầu ngày cao về nguồn cán bộ của tỉnh Bắc Ninh.
Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo cơ chế đầu tư, hỗ trợ để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nhất là các đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường, coi đây là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường phải trở thành nguồn cung cấp chất liệu tri thức khoa học bổ ích, thiết thực cho không chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng mà còn trở thành nguồn tư liệu quý, tin cậy để cấp ủy, chính quyền địa phương hoạch định sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhà trường cần quan tâm nâng cao chất lượng website,  thông tin “Lý luận và thực tiễn” chú trọng đúng mức các sinh hoạt học thuật, lôi cuốn được đông đảo giảng viên, học viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh tham gia.
Bốn là, Thực hiện đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo và công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc hiệu quả, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và phong cách công tác mẫu mực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, chủ động cử giảng viên đi đào tạo các chương trình nâng cao, phấn đấu 100% giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên, sớm có một số tiến sỹ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. . Gắn nhiệm vụ này với việc xây dựng văn hóa trường Đảng.
Năm là, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên; tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các trường chính trị, các cơ sở đào tạo của bộ, ngành và các tổ chức quốc tế; khai thác các dự án đầu tư về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học để từng bước phát triển toàn diện và nâng cao năng lực, vị thế của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và sớm trở thành trường chính trị chuẩn.
Nhân dịp này, với tư cách là cơ quan quản lý và chỉ đạo chuyên môn của hệ thống trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành, thị đã, đang và sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa về mọi mặt để Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh có thêm nhiều động lực mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.
Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống và kinh nghiệm qua 60 năm xây dựng và trưởng thành; với quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn và bản lĩnh vững vàng, tâm huyết, nhất định Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sớm trở thành trường chính trị chuẩn, có những đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng  và phát triển tỉnh Bắc Ninh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.
Với tình cảm và niềm tin sâu sắc đó, tôi chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và học viên Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Chúc các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, thành công trong công tác và hạnh phúc trong cuộc sống!”
 
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa