Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG - KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09.7.1912 - 09.7.2020)
Liên kết website
Số lượt truy cập
3169298
Tin tổng hợp
Hội nghị Ký giao ước thi đua Cụm thi đua số 4 các trường chính trị tỉnh Khu vực Đồng bằng Sông Hồng năm 2019
Ngày 22/3/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4, các trường chính trị khu vực Đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức “Hội nghị Ký kết giao ước thi đua các trường chính trị năm 2019”. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương; đồng chí Cẩm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo các trường chính trị các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 4, khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

Hội nghị nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Cụm thi đua số 4, các trường chính trị Khu vực đồng bằng Sông Hồng do đồng chí Nguyễn Đức Luận, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 năm học 2017 - 2018 đã trình bày.

Tại Hội nghị, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 năm 2019 thông qua Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác thi đua năm 2019 với mục tiêu: thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Qua Dự thảo, Hội nghị đã có nhiều ý kiến xây dựng nội dung thi đua sát với thực tiễn của từng Trường; cách thức tổ chức thực hiện chương trình thi đua; trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đối với  Trưởng cụm, Phó cụm trưởng Cụm thi đua… và Hội nghị đã triển khai xây dựng một số hoạt động của cụm như: tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các trường trong Cụm thi đua; mỗi trường phấn đấu có ít nhất một nội dung hoạt động mới, cách làm mới gắn với chuyên môn và đặc thù của trường và của Cụm thi đua; tổ chức hoạt động giao lưu, hội thảo… trong cụm thi đua.

Về dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã trình bày khái quát kết quả phát triển kinh tế, xã hội nổi bật của tỉnh Hải Dương trong năm 2018 và nêu ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hải Dương năm 2019. Đồng thời đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trực tiếp là Vụ Các trường chính trị luôn quan tâm tới phong trào thi đua của của các trường chính trị trong Cụm thi đua số 4 trong suốt những năm qua, góp phần quan trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ ở các tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đồng chí cũng đề nghị các trường chính trị trong Cụm thi đua số 4 luôn đoàn kết, có kế hoạch tổ chức phong trào thi đua cụ thể, thiết thực và tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 vụ do Học viện CTQG Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy, UBND các tỉnh đã giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Cụm thi đua Số 4 - Các trường chính trị Khu vực Đồng bằng Sông Hồng là một trong những Cụm thi đua có các phong trào thi đua mạnh, hiệu quả và thiết thực. Đồng chí cũng đề nghị trong năm học 2018- 2019, Cụm thi đua số 4 cần  bám sát Hướng dẫn số 64-HD/HVCTQG ngày 30/01/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức, triển khai phong trào thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2019 để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thi đua đảm bảo nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng trường; chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân có tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi trường; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn đối với các trường trong và ngoài cụm thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các trường chính trị và Học viện ngày càng vững mạnh.

Hội nghị đã Ký giao ước thi đua với các chỉ tiêu:
(1) 100% các trường trong Cụm thi đua xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua năm 2019 và thực hiện đăng ký thi đua đối với tập thể và cá nhân; 
(2) 100% các trường trong Cụm thi đua tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn;
(3) 100% các trường trong Cụm thi đua triển khai các giải pháp cụ thể, sáng tạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác trường chính trị năm 2019. Mỗi trường tổ chức hoặc tham gia ít nhất 01 hoạt động tập trung;
(4) 100% các trường trong Cụm thi đua có các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tham gia xây dựng Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
(5) 100% các trường trong Cụm thi đua có hoạt động hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học./.

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa