Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2018) - KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ (3/12/1908 - 3/12/2018)
Liên kết website
Số lượt truy cập
2286999
Bắc Ninh phát triển
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 04 NĂM 2016

I. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Trồng trọt

Diện tích trồng trọt tiếp tục có xu hướng giảm do đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích để xây dựng kết cấu hạ tầng và mục đích phi nông nghiệp khác song vẫn đảm bảo kế hoạch 36.000 ha lúa vụ này. Tính đến ngày 15/4, diện tích lúa đã gieo cấy được 35.562 ha, đạt 98,8% kế hoạch và bằng 98,4% so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi và hoạt động thú y

Công tác thú y, kiểm tra phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được thực hiện nề nếp; Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm được thực hiện chặt chẽ. Từ đầu năm đến nay chưa phát hiện có dịch bệnh phát sinh.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Sản xuất công nghiệp

* Chỉ số sản xuất công nghiệp: Tháng 4 chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tuy giảm 8,5% so tháng trước nhưng tăng 23,1% so cùng tháng năm trước; trong đó, chủ yếu do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 8,7% nhưng tăng 23,1% so cùng kỳ.

* Chỉ số tiêu thụ và tồn kho: Chỉ số tiêu thụ 3 tháng đầu năm nay giảm 4,11% so với cùng kỳ, trong 11 ngành công nghiệp chế biến chế tạo, có 7/11 ngành chủ lực có chỉ số tiêu thụ giảm. So với cùng kỳ, chỉ số tồn kho chung tại thời điểm 01/4/2016 tăng 16,76%.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư của Nhà nước do địa phương quản lý tháng 4 ước đạt 200,1 tỷ đồng, tăng 6,3% so tháng trước và tăng 18,6% so cùng tháng năm trước; trong đó: vốn đầu tư ngân sách cấp tỉnh đạt 137 tỷ đồng, tăng 7,3% và tăng 0,1.

3. Hoạt động xúc tiến đầu tư

Đầu tư trong nước: Từ ngày 21/03/2016 đến ngày 20/04/2016, toàn tỉnh đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 09 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 219,6 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 09 dự án trong đó có 04 dự án điều chỉnh vốn với số vốn đầu tư đăng ký tăng 273 tỷ đồng.

III. THƯƠNG MẠI - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

1. Thương mại

Lưu chuyển hàng hóa - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4 ước đạt 2.534,8 tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước và tăng 11,8% so cùng tháng năm trước; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 4 ước đạt 319,5 tỷ đồng, tăng  3% so với tháng trước và tăng 10,1% so cùng tháng năm trước.

Các hoạt động dịch vụ khác: Tổng doanh thu 4 tháng đầu năm ước đạt 1.820,7 tỷ đồng, tăng 14,8% so cùng kỳ.

Công tác quản lý thị trường được tăng cường; kiểm soát chặt chẽ diễn biến thị trường để bình ổn giá cả; đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại, đồng thời tích cực kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): CPI tháng 04/2016 tăng 0,31% so tháng trước, tăng 2,56% so cùng tháng năm trước và tăng 2,51% so tháng 12/2015. Bình quân 4 tháng, CPI trên địa bàn tỉnh tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu: Trong tháng các đơn vị xuất khẩu trên địa bàn có được hợp đồng xuất khẩu với số lượng, đơn hàng lớn nên giá trị xuất khẩu đạt khá cao; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 4 ước đạt 2.398 triệu USD, tăng 0,2% so tháng trước và tăng 37,6% so cùng tháng năm trước; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.542 triệu USD, tăng 3,9% và tăng 27,7%. Tính chung 4 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7.907 triệu USD, tăng 18,3% so cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5.510 triệu USD, giảm 5,5%.

2. Tài chính

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn  đạt 6.409,4 tỷ đồng, đạt 39,4% dự toán năm và tăng 19,9% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa là 6.379,3 tỷ đồng, đạt 39,7% dự toán và tăng 23,3%; Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 3.168,3 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán năm và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương đạt 3.021,3 tỷ đồng đạt 27,6% và tăng 12,5%; chi cho đầu tư phát triển là 1.052,7 tỷ đồng, đạt 32,2% dự toán và tăng 0,2%; chi thường xuyên là 1.553,1 tỷ đồng, đạt 24,8% dự toán và tăng 7,1%.

3. Ngân hàng - Tín dụng

Tổng thu tiền mặt tháng 4 ước đạt 28.600 tỷ đồng, tăng 2,1% so tháng trước và tăng 22,2% so cùng tháng năm trước; Chi tiền mặt là 28.300 tỷ đồng, tăng 1,8% và tăng 22,8%; Bội thu 300 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động vốn đến cuối tháng 4 ước đạt 57.500 tỷ đồng, giảm 0,5% so tháng trước, tăng 19,4% so cùng tháng năm trước và tăng 9,8% so thời điểm 31/12/2015; Tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 4 ước đạt 49.000 tỷ đồng, tăng 15,9% so cùng tháng năm trước và tăng 7,5% so cuối năm 2015.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Hoạt động y tế

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, tỉnh Bắc Ninh hiện có nhóm muỗi Aedes (loại muỗi truyền virus Zika); Vì thế việc chủ động tuyên truyền, triển khai kế hoạch, phương án phòng bệnh do virus Zika gây ra cũng như công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; mở chiến dịch người dân tự diệt muỗi, loăng quăng phòng, chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết để phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng. Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã khám bệnh cho 384,6 nghìn lượt người, tăng 6,2% so cùng kỳ năm trước; trong đó điều trị nội trú cho 43,2 nghìn lượt người, tăng 0,8%.

2. Văn hoá, thể dục thể thao

Các hoạt động văn hoá, thông tin tuyên truyền trong tháng tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các ngày kỷ niệm của đất nước. Các hoạt động văn hoá, thể thao được các địa phương trong tỉnh tổ chức sôi nổi, nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng góp phần xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh ở các khu dân cư. Hiện nay, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đang tổ chức đại hội thể dục thể thao theo cụm để tuyển chọn vận động viên tham gia Đại hội cấp tỉnh. Đặc biệt, vào ngày 27/4 đến 29/4, tỉnh tổ chức Ngày sách Việt Nam tại tỉnh với mục đích tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, nâng tầm quan trọng trong việc phát triển tri thức, tâm hồn của mỗi con người trong quá trình phát triển.

3. An sinh xã hội

Chính sách an sinh xã hội tiếp tục được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; đặc biệt trong tháng, toàn tỉnh tích cực thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; ủng hộ quỹ vì người người; chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách. Công tác bảo hiểm được tỉnh chủ động triển khai, đôn đốc nhằm đảm bảo an sinh cho người lao động.

                                    Nguồn: Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa