Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025; THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
Liên kết website
Số lượt truy cập
3794053
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh Báo Bắc Ninh Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Báo Nhân dân Tạp chí Cộng sản Tạp chí Văn hóa và phát triển Tạp chí Tuyên giáo Báo Dân trí Báo Hà Nội mới Tạp chí Dân vận
HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI
Nâng cao chất lượng hoạt động thao giảng gắn với nhiệm vụ đăng cai tổ chức và tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị toàn quốc lần thứ VII
Hoạt động thao giảng ở các Trường Chính trị cấp tỉnh hàng năm và tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức là một hình thức tổ chức mang tính chất chuyên môn, nghiệp vụ. Hoạt động thao giảng và tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi có vai trò rất quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Đồng thời là một khâu có ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị tại các Trường Chính trị hiện nay.

Do tính chất và vai trò của giảng viên giảng dạy lý luận chính trị đối với công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng được xem là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng, góp phần vào công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Do đó, nhiệm vụ cơ bản và chủ yếu của giảng viên lý luận chính trị là khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, nhằm truyền đạt kiến thức cho người học những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, giảng dạy lý luận chính trị có một nhiệm vụ quan trọng là phải truyền bá được niềm tin khoa học vào nền tảng tư tưởng của Đảng, phải xây dựng, củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và sự lãnh đạo Đảng, sự quản lý đất nước của Nhà nước ta đối với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, trước hết là chất lượng giảng dạy là yếu tố quyết định. Trong tổng thể các nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, thì hoạt động thao giảng và hội thi giảng viên dạy giỏi là một hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực và không thể thiếu.

 Thông qua hoạt động thao giảng và hội thi, nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm của đội ngũ giảng viên; thống nhất về nội dung và phương pháp giảng dạy. Kết quả của hoạt động thao giảng, hội thi sẽ góp phần bồi dưỡng, phát triển, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo nói chung, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị nói riêng. Qua đó là dịp để giảng viên có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, động viên, khích lệ cùng thắp sáng ngọn lửa đam mê, sự tâm huyết, yêu nghề, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, từng bước nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng sư phạm và sự đổi mới trong công tác giảng dạy.

Hiện nay, thực hiện quy chế giảng viên và hoạt động khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Trường Chính trị cấp tỉnh tổ chức hoạt động thao giảng cấp khoa, cấp trường mỗi năm một lần. Trên cơ sở kết quả thao giảng cấp khoa lựa chọn các giảng viên có thành tích cao, tham gia thao giảng cấp trường. Trên cơ sở kết quả thao giảng cấp trường sẽ lựa chọn cử các giảng viên tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 3 năm một lần .

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động thao giảng đối với việc nâng cao chất lượng, nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên của trường ngày càng vững về chuyên môn, kiến thức, trình độ, kỹ năng và phương pháp giảng dạy. Vì vậy, liên tục trong nhiều năm qua, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã luôn nghiêm túc thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực trong việc tổ chức thao giảng cấp Khoa, cấp Trường. Hàng năm, đội ngũ giảng viên của Trường đều thực hiện và tham gia thao giảng cấp Khoa, theo đó, các Khoa chủ động xây dựng kế hoạch trình Lãnh đạo Trường phê duyệt. Căn cứ vào kế hoạch đã được phê duyệt, các khoa phân công nhiệm vụ cho giảng viên và giảng viên kiêm chức lựa chọn nội dung đăng ký và thực hiện nhiệm vụ thao giảng thao giảng. Các bước tiến hành thao giảng cấp Khoa đều thực hiện nghiêm túc theo quy định do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và quy định của Trường. Kết quả thao giảng là cơ sở để Lãnh đạo Trường lựa chọn từ 5 đến 6 giảng viên có thành tích đạt từ loại Giỏi trở lên để tham gia thao giảng cấp Trường. Tổng hợp kết quả bình quân thao giảng cấp Khoa, cấp Trường hàng năm, 100% giảng viên đều đạt Khá, Giỏi. Đến nay, số giảng viên của Trường tham gia các đợt Hội thi giảng viên dạy Giỏi cấp Học viện đã có 08 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy Giỏi, trong đó có 03 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy Giỏi xuất sắc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động thao giảng ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hạn chế như: Một số giảng viên tham dự thao giảng chưa có khả năng sử dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy, nhất là phương pháp giảng dạy tích cực. Vẫn còn có giảng viên hạn chế về kỹ năng xử lý tình huống, khả năng liên hệ thực tiễn, nhất là thực tiễn mang tính định hướng chính trị.

Từ những kết quả và hạn chế của công tác tổ chức thao giảng ở trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, để tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thao giảng trong những năm tiếp theo, cần phải có những giải pháp cụ thể sau:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Trường và các chi bộ, khoa chuyên môn phải kiên quyết, sâu sát hơn nữa trong việc tổ chức thao giảng cấp Khoa. Bởi vì chất lượng của hoạt động thao giảng cấp Khoa là nền tảng cho hoạt động thao giảng của Trường. Nếu chất lượng thao giảng cấp Khoa còn hạn chế sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng thao giảng cấp Trường.

Hai là, các khoa phải chủ động và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hoạt động thao giảng. Vì vậy, cần phải tập trung cho công tác chuẩn bị thật chu đáo, nghiêm túc và chặt chẽ. Trước hết là việc phân công và lựa chọn các chuyên đề tham gia thao giảng và công tác soạn giáo án của giảng viên phải bảo đảm đúng theo hướng dẫn về mẫu giáo án, phân chia thời gian phải phù hợp với nội dung. Giáo án điện tử cũng phải được thống nhất về hình thức, cách trình bày, hình ảnh, màu sắc…

Ba là, lựa chọn và thành lập đội ngũ tham gia công tác chấm thao giảng ở cấp Khoa, cấp Trường, phải đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy. Nên lựa chọn và huy động các thành viên Hội đồng khoa học của Trường tham gia, để phát huy khả năng của từng thành viên. Đồng thời, quá trình chấm, đánh giá phải đảm bảo được tính khách quan, công tâm, trung thực, khoa học.

Bốn là, nâng cao nhận thức đối với mỗi giảng viên về hoạt động thao giảng, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, danh dự nghề nghiệp. Quá trình tham gia thao giảng cấp Khoa, cấp Trường, giảng viên đều phải thực sự nghiêm túc, tự giác và tập trung cho công tác chuẩn bị, từ soạn giáo án, đến việc học tập, nghiên cứu, tìm tòi bổ sung kiến thức, rèn kỹ năng thực hành giảng dạy và xử lý các tình huống. Đồng thời phải chuẩn bị tốt về tâm lý, xác định tâm thế chủ động, tự tin.. khi tham gia thao giảng.

Năm là, chỉ đạo phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học chủ động trong công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Trường công tác tổ chức thao giảng hằng năm đảm bảo tiến độ thời gian, hình thức tổ chức, nội dung công việc. Đồng thời phối hợp với các khoa xây dựng khung lịch giảng dạy, học tập các lớp để kết hợp với hoạt động thao giảng của các khoa, tạo tâm lý tốt cho giảng viên khi tham gia thao giảng trong điều kiện có học viên. Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ, đảm bảo thuận lợi cho các khoa thực hiện việc thao giảng…

Năm 2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh rất vinh dự được chọn là đơn vị đăng cai tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc khu vực phía bắc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Và ngày 19/12/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có Kế hoạch số 1072- KH/HVCTQG về tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - năm 2020. Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 372- QĐ/HVCTQG, về việc tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII- năm 2020. Theo quyết định, địa điểm tổ chức hội thi khu vực phía bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra), tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. Thời gian, từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2020. Khu vực phía nam (từ Đà Nẵng trở vào). Địa điểm tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Thời gian từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2020. Tiếp đó, ngày 02 tháng 3 năm 2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 166- TB/HVCTQG- TCT, Kết luận của Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại cuộc Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII- năm 2020.

Trên cơ sở đó, để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tỉnh ủy Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch số 144- KH/TU về công tác phối hợp tổ chức Hội thi. Theo đó, ngoài các nhiệm vụ phối hợp với cơ quan, ban, ngành của tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ có nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết, thành lập các Ban, tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể, khoa học, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội thi; tập trung chỉ đạo tốt các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thao giảng, dự giờ, lựa chọn giảng viên tham gia Hội thi; xây dựng kế hoạch hướng dẫn phục vụ các đại biểu đi tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn, trứơc và sau Hội thi; tập trung triển khai các nội dung công việc từ quý II/2020; đảm bảo hoàn thành bổ sung cơ sở vật chất, mua sắm, lắp đặt các thiết bị phục vụ cho Hội thi…

Như vậy, theo Thông báo 166 TB/HVCTQG- TCT, toàn quốc có 63 trường chính trị câp tỉnh và 11 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tham gia hội thi. Trong đó khu vực phía bắc có 31 trường chính trị cấp tỉnh và 9 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Khu vực phía nam có 32 trường chính trị cấp tỉnh và 2 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, đồng thời là một vinh dự rất lớn cho Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, lần đầu tiên trường được đăng cai tổ chức hội thi với quy mô cấp toàn quốc. Do đó, công tác chuẩn bị phục vụ các điều kiện để đảm bảo cho hội thi hoàn thành tốt các nội dung chương trình và thành công như kế hoạch đã đề ra, cùng với tổ chức tốt thao giảng cấp trường để lựa chọn các giảng viên có thành tích cao tham gia hội thi là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Trường. Trên tinh thần đó, với niềm vinh dự và trách nhiệm, sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo trường, các tổ chức đoàn thể, sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động . Đồng thời, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của Tỉnh ủy Bắc Ninh, sự phối hợp của các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, như Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Điện lực Bắc Ninh và Thường trực Thành ủy Bắc Ninh... Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường sẽ nỗ lực, quyết tâm làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ cho tổ chức hội thi về cơ sở vật chất- kỹ thuật, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an toàn phòng, chống cháy, nổ, điện lưới, trang trí đường phố; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; địa điểm có ý nghĩa lịch sử- văn hóa cho hoạt động về nguồn; công tác tiếp các đoàn về dự hội thi. Đồng thời, công tác tổ chức và phục vụ Hội thi luôn phải chu đáo, góp phần quảng bá hình ảnh của Bắc Ninh với Học viện và các đơn vị bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, tạo được ấn tượng tốt đẹp về vùng quê Bắc Ninh- Kinh Bắc.

Hoạt động thao giảng và công tác chuẩn bị đăng cai Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII- năm 2020 khuc vực phía bắc tổ chức tại Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh là một vinh dự rất lớn đối với tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường. Hội thi không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị trong hệ thống các Trường Chính trị cả nước, mà còn là ngày hội và tạo động lực góp phần rèn luyện, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị. Thông qua Hội thi, công nhận, suy tôn được những giảng viên dạy giỏi tiêu biểu, từ đó khuyến khích, tạo động lực để đội ngũ giảng viên tiếp tục phấn đấu vươn lên, nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ngày càng có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng của các Trường Chính trị trong cả nước, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị của Đảng trong giai đoạn hiện nay./.

ThS. Nguyễn Thị Dung

                                                                                                                                                                                   Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng


Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa Báo Quân đọi nhân dân Báo Thanh niên Đại đoàn kết Đại biểu nhân dân