Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH, SỐ 08, ĐƯỜNG THÀNH CỔ, PHƯỜNG VỆ AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH
Liên kết website
Số lượt truy cập
2596809
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học, khóa 12 (2018 - 2020)
Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học, khóa 12 (2018 - 2020).
Dự Lễ Khai giảng có đồng chí đại diện Lãnh đạo Trường; cán bộ quản lý khoa, phòng của Trường cùng toàn thể học viên của lớp là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cấp cơ sở và tương đương trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch đào tạo, lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học, khóa 12 (2018-2020) bắt đầu học tập từ tháng 11 năm 2018 và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9 năm 2020. 

Trong quá trình học tập, học viên của lớp sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ, đoàn thể nhân dân và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Bắc Ninh… Nội dung, chương trình đào tạo của khóa học được thực hiện theo quy chế đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành của Trường. 

Phát biểu khai giảng khóa học, ThS Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của việc học tập lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Đồng chí Phó Hiệu trưởng cũng chỉ rõ: Mỗi học viên phải xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện đầy đủ các phần học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong học tập. Để góp phần vào thành công của khóa học, đồng chí Phó Hiệu trưởng yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với nhiệm vụ được giao, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy; tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong quá trình học tập và rèn luyện; chủ nhiệm lớp phối hợp với giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý lớp và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo những điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học./. 
Tin: Phòng QL ĐT, BD, NCKH
Chu tich Ho Chi Minh
Chu tich Ho Chi Minh
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Tin mới
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa