Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025; THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
Liên kết website
Số lượt truy cập
3925004
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh Báo Bắc Ninh Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Báo Nhân dân Tạp chí Cộng sản Tạp chí Văn hóa và phát triển Tạp chí Tuyên giáo Báo Dân trí Báo Hà Nội mới Tạp chí Dân vận
Sách mới
THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUÝ I/2016
Giới thiệu sách mới quý I/2016

1.Giá trị của đạo đức Nho giáo trong thời đại ngày nay/Tần Tại Đông.-H.:ChínhtrịQuốcgia,2014.-411tr.;21cm
          Tóm tắt: Nho giáo với tư tưởng cốt lõi “Nhân, Lễ, Nghĩa”, có một lịch sử hình thành và phát triển lâu dài trên cả bề sâu và chiều rộng. Chiều rộng là từ một vùng ra cả Trung Quốc, quê hương của nó, rồi ảnh hưởng đến Triều Tiên, Việt Nam, Nhật Bản...Bề sâu là các giai đoạn lịch sử của nó, giai đoạn sau thường phong phú hơn giai đoạn trước vì phải thích nghi với các luồng tư tưởng, tín ngưỡng nội sinh khác hoặc các tư tưởng ngoại sinh thâm nhập vào trong các quá trình phát triển. Nho giáo đã trở thành một hệ tư tưởng, truyền thống văn hóa in đậm dấu ấn của mình lên lịch sử không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều nước châu Á trong suốt mấy nghìn năm qua. Cho đến tận hôm nay, dù tự giác hay không tự giác, đậm hay nhạt, thì những ảnh hưởng học thuyết Nho giáo vẫn còn in đậm, trong đó những giá trị tích cực, những ánh sáng trong tư tưởng của bậc tiền nhân đã được thế hệ ngày nay chắt lọc, tiếp thu và phát triển.

Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Nhân; Phần 2: Nghĩa; Phần 3: Lễ

 

                                                                                    Ký hiệu kho: 293/ 6153 

 

2. Các văn bản của Đảng và Chính phủ về đổi mới doanh nghiệp nhà nước.-H.:Chính trị Quốc gia,2013.-411tr.;24cm

 Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện, hệ thống, xuyên suốt về đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ trong quá trình 10 năm đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần I. Các văn bản của Đảng về đổi mới doanh nghiệp nhà nước bao gồm các  văn kiện Đại hội, văn kiện Hội nghị Trung ương; các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị thông báo, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Phần II. Các văn bản của Chính phủ về đổi mới doanh nghiệp nhà nước bao gồm các nghị định, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Những văn kiện được công bố trong cuốn sách này có tính chỉ đạo đường lối, chủ trương, chính sách, cách thức tiến hành đổi mới doanh nghiệp Nhà nước được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ năm 2001 đến nay.

Cuốn sách góp phần giúp các cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà nghiên cứu,... quán triệt chủ trương đường lối của Đảng và Chính phủ về đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong hơn 10 năm qua.

 

                                                                          Ký hiệu kho: 32(V)1/ 4457

 

3. Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng.-H.:Chính trị Quốc gia,2013.-411tr.;24cm
          Tóm tắt: Cuốn sách đáp ứng nhu cầu bạn đọc có tài liệu phục vụ công tác phòng chống tham nhũng. Đây là cuốn sách có tính chất cẩm nang với giá trị thiết thực, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản để nhận biết,ngăn chặn và đấu tranh với tham nhũng; đồng thời, nêu rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Các hành vi tham nhũng

Chương II: Các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Chương III: Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

                                                                                    Ký hiệu kho:3KV4/ 6534

 

4. Nguyễn Văn Linh-Người cộng sản kiên trung, sáng tạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn.-H.:Chính trị Quốc gia, 2015.-732tr.;24cm

Tóm tắt: Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và nhân dân ta; người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức của người cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chan hòa, gần gũi nhân dân, ghét thói phô trương, hình thức.

Để tưởng nhớ công lao và cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với đất nước, dân tộc. Cuốn sách nêu bật cuộc đời cách mạng phong phú và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng ta và cách mạng Việt Nam, khẳng định, tôn vinh tấm gương người chiến sỹ cộng sản Nguyễn Văn Linh suốt đờ hy sinh phấn đấu vì Đảng, vì nước, vì dân.

 

                                                                      Ký hiệu kho: 3KV1(092)/ 6115

 

5. Những  tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/Ban Tuyên giáo Trung ương.-H.:Chính trị Quốc gia,2014.-295tr.;24cm
          Tóm tắt: Mỗi hình ảnh, mỗi bài viết trong cuốn sách về các tấm gương là một câu chuyện cảm động về những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dốc lòng, dốc sức vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên, phồn vinh của đất nước. Cuốn sách góp phần cổ vũ kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt trên khắp mọi miền đất nước, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta.

Phần II: Những tấm gương bình dị mà cao quý.

                                                                       Ký hiệu kho: 3KV4/6355

 

 

6. Tạ Quang Bửu-Nhà khoa học tài năng, uyên bác/Bộ Giáo dục và Đào tạo.-H.:ChínhtrịQuốcgia,2014.-738tr.;24cm
          Tóm tắt: Cuốn sách là công trình để tưởng nhớ và tri ân những đóng góp lớn lao của Giáo sư Tạ Quang Bửu. Cuốn sách trich một số công trình của Giáo sư Tạ Quang Bửu và một số bài viết của bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp của Giáo sư đã được in trong một số báo, tạp chí.

Nội dung cuốn sách thể hiện tình cảm yêu quý, kính trọng, cảm phục của bạn bè, đồng nghiệp, học trò, kể cả bạn bè quốc tế đối với Giáo sư Tạ Quang Bửu qua những kỷ niệm sâu sắc được tiếp xúc với Giáo sư, khi được làm học trò, đồng nghiệp của ông. Đặc biệt, qua những bài viết của Giáo sư đã cho thấy một trí tuệ uyên bác trong nhiều lĩnh vực khoa học, một sức tự học phi thường, một quyết tâm phổ biến kiến thức khoa học không mệt mỏi của ông.

 

                                                                       Ký hiệu kho: 3KV1(092)/6101

7. Các bản Hiến pháp làm nên lịch sử/ Albert P. Blaustein.-H.:Chính trị Quốcgia,2013.-678tr.;24cm
          Tóm tắt: Cuốn sách gồm những bản Hiến pháp lịch sử đã có giá trị vượt qua thời gian, không gian nơi nó được tạo ra, là những hiến pháp lịch sử được tìm kiếm và tập hợp cho hợp tuyển hiến pháp này. Các bản hiến pháp này quan tâm đến sự phát triển hiến pháp-những giá trị vĩnh hằng. Mỗi bản hiến pháp trong tuyển tập 18 hiến pháp này thể hiện một giai đoạn quan trọng của quá trình cách mạng liên tục của việc thể hiện tinh thần của chủ nghĩa lập hiến. Mỗi hiến pháp đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt sự trừu tượng của những tư tưởng chính trị của giai đoạn đó vào hiện thực cụ thể.

                                                                             Ký hiệu kho: 34/5200

 

8. Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam/TS. Nguyễn Văn Lý.-H.:Chính trịQuốcgia,2013.-255tr.;21cm
          Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu về vấn đề kế thừa  đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống trong thời đại hiện nay. Cuốn sách tập trung đi sâu nghiên cứu và phân tích quy luật của kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc; phân tích tác động của các nhân tố trong nước và quốc tế, nhất là sự tác động của kinh tế thị trường đến đời sống đạo đức của xã hội nói chung và các giá trị đạo đức truyền thống đạo đức nói riêng, từ đó khẳng định nội dung các giá trị cần kế thừa và đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo có giá trị đối với các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, đồng thời đem lại nhiều kiến thức cho những ai quan tâm tới vấn đề.

                                                                        Ký hiệu kho: 1DL7/5990

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa Báo Quân đọi nhân dân Báo Thanh niên Đại đoàn kết Đại biểu nhân dân