Tổ chức Đảng, đoàn thể
Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ là tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay Chi đoàn có tổng số 10 đoàn viên. Về chuyên môn, nghiệp...