Nghiên cứu khoa học

       Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2024, chiều ngày 11/6/2024, Khoa Xây dựng Đảng đã tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa lần 1 – năm 2024 với chủ đề “Vận dung một số nội dung bài viết:“Tự hào và tin tưởng dưới...

       Thực hiện kế hoach đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giảng viên, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2024 tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà...