Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025 - TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Liên kết website
Số lượt truy cập
3445474
Đảng bộ Trường
Hòa trong không khí mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Mùi 2015; thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa XI và Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 26 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, trong các ngày từ 27/01/2015 đến 01/02/2015 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017.
Page Previous page   1 2 3 
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa