KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
26/04/24 11:19
Ngày 22/4/2024, Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức Hội thảo Khoa học cấp khoa lần 1 năm 2024 với chủ đề Lồng ghép việc nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong giảng dạy các phần học Khoa Nhà nước và pháp luật”. Tham dự Hội thảo có đồng chí Chu Thị Ngân - Phó Hiệu trưởng; các đồng chí giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm của khoa.

      Phát biểu Đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Hồ Thị Hồng Nhung trưởng khoa Nhà nước và pháp luật - Chủ trì Hội thảo đã nhấn mạnh, ý nghĩa tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và việc lồng ghép nội dung đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bài giảng của giảng viên trong các học phần là một nhiệm vụ tất yếu, thiết thực có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn.

      Hội thảo đã nhận được sự tham gia tích cực của các đồng chí giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm của khoa với 07 bài tham luận. Trong khuôn khổ Hội thảo, 6 tham luận đã được trình bày trực tiếp tại Hội thảo đề cập về các nội dung: Sự cần thiết của việc lồng ghép bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy các học phần của Khoa Nhà nước và pháp luật trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị hiện nay; Tìm hiểu vai trò của dân chủ xã hội chủ nghĩa; giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị với công tác đấu tranh bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng; Một số lưu ý khi vận dụng nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy học phần nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn hoá; Vận dụng nội dung đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bài giảng Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thông qua việc giảng dạy nội dung “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Khoa Nhà nước và pháp luật hiện nay.

      Sau khi nghe các tác giả báo cáo tham luận, Hội thảo có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, nhất trí với những đánh giá trong việc lồng ghép và vận dụng nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các học phần của khoa. Bên cạnh đó, các ý kiến thảo luận trao đổi, đề xuất một số giải pháp, để đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của khoa làm tốt hơn vai trò của mình trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Hồ Thị Hồng Nhung ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận, thảo luận và khẳng định nội dung tham luận và thảo luận tại hội thảo trên cơ sở phân tích khoa học, nhiều góc cạnh đã góp phần làm sáng rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nội dung lồng ghép việc nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong giảng dạy các phần học Khoa Nhà nước và pháp luật. Đây cũng là nguồn tài liệu chính thống, có giá trị để các giảng viên tham khảo, vận dụng vào giảng dạy các chuyên đề phù hợp trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại nhà trường./.

(Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo khoa học)

Tác giả: KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Tin liên quan