Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025 - TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Liên kết website
Số lượt truy cập
3309146
Tuyển sinh
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học, khoá VIII (2013-2015), như sau:
Phát hành hồ sơ: Từ ngày 06/11 đến 25/11/2012; nhận hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 10/11 đến 30/11/2012. ; Dự kiến thực hiện trong tháng 12 năm 2012.
Phát hành hồ sơ: Từ ngày 06/8 đến 15/8/2012. Nhận hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 10/8 đến 20/8/2012. Thời gian đào tạo: Bắt đầu từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013.
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước - chương trình chuyên viên chính. Thời gian học (dự kiến) từ tháng 3/2012 đến hết tháng 6/2012; học trong các ngày Thứ 6, Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần; Thời gian nhận hồ sơ trong hai ngày: 25 & 26/02/2012.
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước - chương trình chuyên viên. Thời gian học (dự kiến) từ tháng 3/2012 đến hết tháng 7/2012; học trong các ngày Thứ 6, Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần; Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25 đến ngày 30/02/2012.
Page Previous page   1 2 3 
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa