Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025 - TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Liên kết website
Số lượt truy cập
3445430
Đảng bộ Trường
Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 02/3/2020, Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có: Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Đảng Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Ban Chi ủy Chi bộ Lớp Trung cấp LLCT-HC hình thức Chính quy, khóa 39 và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại 05 chi bộ khoa, phòng trực thuộc Đảng bộ Trường.
Báo cáo chính trị của Đại hội đã khẳng định: Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2015-2020, có những thuận lợi và cả những khó khăn đan xen, nhưng với ý thức tự giác và tinh thần đoàn kết cao, tập thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Đảng ủy Trường thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ. Các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ được hoàn thành cơ bản đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối liên hệ chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chung, làm tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức, xây dựng các tổ chức đoàn thể và cơ quan vững mạnh; vượt các chỉ tiêu do Nghị quyết  Đại hội lần thứ XIII đề ra.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế: Trong Đảng bộ còn có đảng viên vi phạm chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình phải xử lý kỷ luật. Công tác tổ chức xây dựng Đảng còn hạn chế và thiếu sót. Hoạt động của các đoàn thể có nhiều chuyển biến, nhưng chậm đổi mới so với yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao còn một số hạn chế; chất lượng một số mặt hoạt động còn thấp.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định: Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định của Trung ương và của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng Trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đại hội thông qua những chỉ tiêu quan trọng: Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh uỷ giao hàng năm. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng được yêu cần nhiệm vụ, với một số chỉ tiêu chủ yếu hàng năm như: 100% đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sau học tập đều có viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân; 100% đảng viên đăng ký và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 25% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp được từ 02 - 03 đảng viên mới trở lên.  Hàng năm xây dựng và thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra giám sát đối với các chi bộ trực thuộc và các cá nhân đảng viên của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ. Phấn đấu ít nhất 70% các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn và từng bước nâng cao về chất lượng; phấn đấu đến năm 2025 đạt 85% đảng viên có trình độ sau đại học và 75% đảng viên có trình độ Cao cấp LLCT.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ 2015-2020 trên các mặt công tác; đồng thời bày tỏ hy vọng Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ sẽ phát huy truyền thống nhiều năm là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; cùng với tiềm năng và lợi thế, Đảng bộ Trường sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đề ra.
Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã thảo luận và thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Trường khoá XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ và đảng viên tại Đại hội vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Trường khoá XIV, gồm 5 đồng chí; Bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 
Sau 02 buổi làm việc khẩn trương và phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, Đại hội Đảng  bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành tốt đẹp những nội dung đề ra. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ Trường, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi  đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Trường đề ra./.


  Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Trường  lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

 
 Ban chấp hành Đảng bộ Trường khóa XIV,  nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đảng viên dự Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, 
nhiệm kỳ 2020-2025

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa