Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG - KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09.7.1912 - 09.7.2020)
Liên kết website
Số lượt truy cập
3169322
Hoạt động của Trường
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học, khóa 13 (2019 - 2021)
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, sáng ngày 10 tháng 8 năm 2019, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học, khóa 13 (2019 - 2021), gồm hai lớp: K13A và K13B.
Dự Lễ khai giảng, có ThS Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; ThS Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí cán bộ quản lý khoa, phòng cùng toàn thể học viên của 02 lớp K13A và lớp K13B, là cán bộ đương chức hoặc dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp cơ sở và tương đương trên địa bàn tỉnh. 
Phát biểu khai giảng khóa học, ThS Nguyễn Chí Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước; xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng văn minh, hiện đại. Xuất phát từ ý nghĩa đó, đồng chí đã nêu rõ: Mỗi học viên phải xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập, đề cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập; thực hiện phương châm học lý luận phải gắn với thực tiễn; tích cực rèn luyện; xây dựng tập thể lớp đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học. 
Để góp phần vào thành công của khóa học, Đồng chí Phó Hiệu trưởng yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và các hoạt động chuyên môn khác đối với khóa học; tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong quá trình học tập và rèn luyện; các chủ nhiệm lớp phối hợp giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý học viên. Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tạo những điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học. 
Theo kế hoạch, Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học, khóa 13 (2019-2021) bắt đầu học tập từ  ngày 10 /08/2019 đến tháng 06/2021. Tham gia khóa học, các học viên của lớp sẽ được tiếp thu và nghiên cứu nội dung của 7 phần học, bao gồm: Những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể nhân dân và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Bắc Ninh; đi nghiên cứu thực tế.v.v. Nội dung, chương trình đào tạo của khóa học được thực hiện theo hướng dẫn và các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành./. 

Tin: Nguyễn Đắc Thu, Phòng QLĐT,BD,NCKH
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa