Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
MỪNG ĐẢNG, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG XUÂN KỶ HỢI; KỶ NIỆM 62 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (16/2/1957 - 16/2/2019)
Liên kết website
Số lượt truy cập
2425979
Đảng bộ Trường
Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ. (Theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

 

1. Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

2. Làm tròn trách nhiệm của người cán bộ, người đảng viên trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn trong công tác; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ và Trường trong sạch, vững mạnh toàn diện.           

4. Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt và năng lực công tác; là tấm gương sáng về đạo đức, học tập và nghiên cứu.

5. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; tư tưởng cơ hội, vụ lợi; triệt để thực hành tiết kiệm. Chống tham nhũng, lãng phí, phô trương, hình thức.

6. Thực hiện nếp sống văn hoá nơi làm việc; có lối sống trong sạch, giản dị. Trong giảng dạy, giao tiếp với mọi người, ngôn ngữ phải chuẩn mực, trong sáng, rõ ràng.

7. Không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; không làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả.

8. Không gây phiền hà, sách nhiễu đối với người học.

9. Là đảng viên không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm; là công chức không vi phạm những điều cấm công chức không được làm.

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa