Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ (1954 - 2024) – Ý nghĩa thời đại và những bài học kinh nghiệm”
06/05/24 10:58

Sáng ngày 25/4, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ (1954 - 2024) - Ý nghĩa thời đại và những bài học kinh nghiệm”.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và
Hội nghị Giơnevơ (1954 - 2024) - Ý nghĩa thời đại và những bài học kinh nghiệm”

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Văn Vững – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường khẳng định: Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Cùng với đó là sự kiện ký kết Hiệp định Giơnevơ, đánh dấu sự kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đưa Việt Nam bước sang thời kỳ mới, thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội và thực hiện đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, mở ra trang sử mới cho lịch sử nhân loại, cổ vũ, động viên các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh tự giải phóng và đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể Nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.Hội thảo là diễn đàn để tiếp tục khẳng định ý nghĩa thời đại, giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Đồng chí Trần Văn Vững – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 23 tham luận của các đại biểu là cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Các tham luận tập trung phân tích làm rõ bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ; việc vận dụng vào giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ hiện nay.

Tại Hội thảo đã có 06 tham luận được trình bày và nhiều lượt ý kiến phát biểu thảo luận. Các tham luận và ý kiến phát biểu đã phân tích, làm rõ bài học kinh nghiệm về tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng; phát huy tiềm lực quốc phòng Việt Nam; sức mạnh “thế trận lòng dân”; tinh thần đoàn kết quốc tế trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đặc biệt, trong Hội thảo, các tác giả cũng tập trung trao đổi làm sáng tỏ và sâu sắc hơn ý nghĩa và bài học kinh nghiệm Hội nghị Giơnevơ năm 1954, vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch…

Đồng chí Chu Thị Ngân – Phó Hiệu trưởng Trường kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, đồng chí Chu Thị Ngân – Phó Hiệu trưởng Trường, thay mặt Chủ trì Hội thảo khẳng định: Hội thảo đã đạt được các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. Hội thảo đã tạo ra môi trường thuận lợi cho sự trao đổi học thuật, từ đó khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu, học hỏi của đội ngũ giảng viên, viên chức và học viên nhà trường. Kết quả Hội thảo là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH
Tin liên quan