Hội thảo khoa học

       Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2024, chiều ngày 11/6/2024, Khoa Xây dựng Đảng đã tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa lần 1 – năm 2024 với chủ đề “Vận dung một số nội dung bài viết:“Tự hào và tin tưởng dưới...