ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024
24/01/24 17:14

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Chiều ngày 22/01/2024, Đảng ủy Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Trường và đảng viên sinh hoạt tạm thời của Chi bộ Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K45 (2023-2024).

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã được học tập Chuyên đề năm 2024 qua video do PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày với những nội dung: (1) Nêu gương về mục đích sống và động cơ tranh đấu; (2) Nêu gương về thái độ tôn trọng dân, phát huy dân chủ và đức khiêm tốn; (3) Nêu gương thực hành đoàn kết, đại đoàn kết, nêu cao tinh thần đại nghĩa, đoàn kết trên cơ sở dân chủ, hướng tới đồng thuận, nêu cao đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng để đồng hành, đưa sự nghiệp cách mạng vượt qua mọi gian nan thử thách, hy sinh đi tới thắng lợi; (4) Nêu gương về phương pháp và phong cách làm việc khoa học, cẩn thận, chu đáo, lãnh đạo và quản lý dựa trên các chuẩn mực dân chủ, khoa học, luật pháp, kỷ cương và sự gương mẫu về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; (5) Nêu gương ứng xử tinh tế, thực hành lối ứng xử thấm nhuần văn hóa khoan dung. Từ việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 9 nội dung: (1) Nêu gương về tư tưởng chính trị; (2)Nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong; (3)Nêu gương về tự phê bình, phê bình; (4) Nêu gương về quan hệ với nhân dân; (5) Nêu gương về trách nhiệm trong công tác; (6) Nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật; (7) Nêu gương về đoàn kết nội bộ; (8) Nêu gương về thực hiện lối sống tiết kiệm; (9) Nêu gương về gương mẫu đi đầu.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày Chuyên đề năm 2024

Phát biểu chỉ đạo triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 5092/QĐ-HVCTQG ngày 26/10/2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời yêu cầu các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Trường thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể là: Thứ nhất, căn cứ nội dung Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2024, các chi bộ trực thuộc; BCH Công đoàn và BCH Chi đoàn Thanh niên Trường thảo luận để xây dựng Kế hoạch học tập và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi chi bộ lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề năm 2024 để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Thứ hai, các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng Bản đăng ký phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; bản đăng ký nộp về Đảng ủy Trường để theo dõi, làm căn cứ đánh giá chất lượng cuối năm. Thứ ba, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chuyên đề 2024 đến đoàn viên và người lao động bằng tổ chức tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ… Thứ tư, Phòng Tổ chức hành chính, thông tin, tư liệu chỉ đạo bộ phận phụ trách Website của Trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung vào những nội dung cơ bản của Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2024. Thứ năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu Đảng ủy Trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát gắn với việc triển khai thực hiện các nội dung Chuyên đề năm 2024.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp góp phần quan trọng quán triệt, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và học viên về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh phát triển bền vững; gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với xây dựng văn hóa Trường Đảng nhằm xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên mẫu mực của Trường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực cầm quyền, văn hóa cầm quyền, đạo đức cầm quyền và tác phong cầm quyền của tổ chức Đảng; cũng như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Trường hiện nay.
Tác giả: Văn phòng Đảng ủy