TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, CÔNG ĐOÀN NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
15/01/24 14:16
Thực hiện kế hoạch số 01- KH/TCT ngày 02/01/2024, chiều ngày 12/01/2024, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Chính quyền, Công đoàn năm 2023 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Trường; Ban Chấp hành Công đoàn Trường; quản lý các khoa, phòng cùng toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trường.

Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trong tỉnh có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn thể viên chức và người lao động, Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


Đ/c Trần Văn Vững - Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, Trường đã tổ chức quản lý đào tạo, bồi dưỡng 24 lớp với 1.508 học viên; tổ chức liên kết đào tạo 03 lớp với 224 học viên. Công tác giảng dạy và học tập thực hiện theo đúng kế hoạch. Đội ngũ giảng viên đã có nhiều cố gắng trong giảng dạy và đảm bảo thực hiện đúng quy định và các yêu cầu về hoạt động chuyên môn; công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên từng bước được đổi mới; sự phối hợp với các đơn vị liên quan có chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả nhất định. Trường đã cử giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 8 năm 2023 đạt thành tích cao với 01 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy xuất sắc, 01 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi. Trường thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy “Đưa các loại hình Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về tập trung tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ” và xây dựng Kế hoạch “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2024-2030” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

    Toàn cảnh Hội nghị

 

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Năm 2023, Trường tiếp tục triển khai thực hiện 02 đề tài khoa học cấp tỉnh; chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công 01 hội thảo cấp Tỉnh, 01 hội thảo cấp Trường, 01 hội thảo

 đề tài nghiên cứu koa học cấp tỉnh và 06 hội thảo khoa học cấp Khoa.

Trường đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 09 Nội quy, Quy chế, Quy định, Hướng dẫn… nhằm cụ thể hóa quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh vào điều kiện cụ thể của Trường. Lãnh đạo Trường thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động thi đua gắn với các ngày lễ kỷ niệm và sự kiện chính trị trọng đại . Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường được quan tâm chăm lo phát triển toàn diện về mọi mặt để từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trường quyết tâm đoàn kết, đổi mới khắc phục những hạn chế, khó khăn, chủ động, tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và những nhiệm vụ khác được Tỉnh ủy giao. Cụ thể:

Về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Thực hiện đào tạo chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị: 13 lớp; Thực hiện chương trình Bồi dưỡng: 22 lớp; Phối hợp liên kết đào tạo: từ 01 đến 02 lớp.

Về hoạt động khoa học:  Tiếp tục triển khai thực hiện nghiên cứu 02 đề tài khoa học cấp tỉnh và đăng ký mới 01 đề tài; phê duyệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và kế hoạch hoạt động khoa học năm 2024 của các khoa, phòng; Biên tập và phát hành 03 số Nội san “Lý luận và thực tiễn” năm 2024; Tổ chức các Hội nghị tọa đàm, Hội thảo khoa học theo kế hoạch năm 2024.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Hội nghị tập trung đề ra các giải pháp như: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, giảng viên; Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu từng bộ phận trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nói đi đôi với làm; Khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất; bảo đảm chế độ, chính sách của cán bộ, viên chức, người lao động….

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị tiến hành lễ ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng Trường cùng với Chủ tịch Công đoàn.

Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng, biểu dương cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác và các hoạt động phong trào trong năm 2023. Trong đó 02 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ khen thưởng. Qua đó, khuyến khích cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được và phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc đóng góp vào thành tích chung của tập thể nhằm xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ ngày càng lớn mạnh./

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị tổng kết

Các đồng chí lãnh đạo Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Tập thể Lãnh đạo Trường nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023

Lãnh đạo Trường trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân

Tác giả: Tin , ảnh: Phòng Tc,hc,tt,tl